Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Tystion Jehofa yn Cyrraedd Carreg Filltir o Ran Niferoedd

Tystion Jehofa yn Cyrraedd Carreg Filltir o Ran Niferoedd

Ym 1987 dyma Lyman Swingle, a oedd yn aelod o Gorff Llywodraethol Tystion Jehofa, yn siarad gyda 63,580 o bobl a oedd wedi ymgynnull yn y Plaza Monumental, maes ymladd teirw yn Valencia, Feneswela. Roedd llawer o’r bobl wedi teithio ar fysiau trwy’r nos i wrando arno. Dywedodd Brawd Swingle i’r dyrfa fawr: “Nid ydych yn gangen fach bellach, ond yn un canolig. Ac yn ôl pob golwg, cyn bo hir fe fyddwch yn 100,000 o gyhoeddwyr!”

Ym 1987 yn Feneswela, roedd dros 38,000 o gyhoeddwyr, sef Tystion Jehofa sy’n gweithio’n galed i bregethu am y Deyrnas. Yr adeg honno, dim ond wyth gwlad oedd gyda mwy na 100,000 o gyhoeddwyr.

Mae’r cynnydd rhyngwladol o Dystion Jehofa yn sylweddol. Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, dim ond rhai miloedd o Dystion oedd yn cyhoeddi’r newyddion da am Deyrnas Jehofa. Newidiodd hynny. Fel hyn y darllenir Blwyddlyfr Tystion Jehofa 1943: “Er ei fod yn anghyflawn oherwydd diffyg cyfathrebu, mae’r adroddiad cyfunol am 1942 yn un fendigedig . . . oherwydd mae’n dangos bod yna nawr mwy na 106,000 o gyhoeddwyr [yn pregethu’r newyddion da].” Hyd yn oed yng nghanol helyntion yr Ail Ryfel Byd, roedd llawer o bobl yn ymateb yn bositif i newyddion da’r Beibl. Yn yr Unol Daleithiau, yn y flwyddyn 1950, fe wnaeth nifer y cyhoeddwyr fynd dros y 100,000.

Y wlad nesaf i gyrraedd 100,000 o gyhoeddwyr oedd Nigeria yn y flwyddyn 1974.

Y flwyddyn ganlynol, roedd nifer y cyhoeddwyr yn yr Almaen a Brasil wedi rhagori 100,000 hefyd. Roedd y fath dyfiant ar bedwar cyfandir yn dystiolaeth bod gwirionedd y Beibl yn apelio at lawer.

Ledled y byd, mae nifer y rhai sy’n derbyn y newyddion da yn dal i dyfu. Mae hyn yn cyd-fynd â’r hyn mae’r Beibl yn ei broffwydo: “Daw’r lleiaf yn llwyth, a’r ychydig yn genedl gref. Myfi yw’r Arglwydd; brysiaf i wneud hyn yn ei amser.”Eseia 60:22.

Yn ôl adroddiad blwyddyn wasanaeth 2014, mae yna 24 o wledydd gyda mwy na 100,000 o Dystion ynddyn nhw. Cyrhaeddodd Feneswela y nifer yna yn 2007. Ledled y byd, mae yna 115,416 o gynulleidfaoedd Tystion Jehofa a 8,201,545 o gyhoeddwyr.

Gwledydd gyda mwy na 100,000 o gyhoeddwyr

Cyfandir

Gwlad

Cyhoeddwyr

Affrica

Angola

108,607

Congo, Gweriniaeth Ddemocrataidd y

216,024

Ghana

125,443

Nigeria

362,462

Sambia

178,481

Asia

Japan

215,703

Corea, Gweriniaeth

100,641

Ynysoedd y Philipinau

196,249

Ewrop

Prydain

138,515

Ffrainc

127,961

Yr Almaen

166,262

Yr Eidal

251,650

Gwlad Pwyl

123,177

Rwsia

171,268

Sbaen

112,493

Wcráin

150,906

Gogledd America

Canada

116,312

Mecsico

829,523

Unol Daleithiau America

1,243,387

De America

Yr Ariannin

150,171

Brasil

794,766

Colombia

166,049

Periw

123,251

Feneswela

140,226