Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Fideos Sy’n Gwneud Calonnau’n Hapus

Fideos Sy’n Gwneud Calonnau’n Hapus

“Roedd hi fel petai Jehofa yn gwrando ar galonnau rhieni.” Dyna sut y disgrifiodd un tad o Maleisia y gyfres gartŵn Dod yn Ffrind i Jehofa.

Ers i’r rhifyn cyntaf gael ei ryddhau, mae Tystion Jehofa wedi gwneud cyfres o gartwnau am Dafydd a’i deulu. Mae’r fideos, sydd ar gael ar jw.org, yn dysgu gwersi moesol ac ysbrydol i blant gan gynnwys, er enghraifft, Pam mae dwyn yn ddrwg? a Sut i weddïo ar Dduw?

Mae’r fideo cyntaf yn y gyfres eisoes wedi ei gyfieithu i 131 o ieithoedd ac yn boblogaidd gyda phlant ar draws y byd.

Ymateb Brwdfrydig

Ysgrifennodd mam i bump o blant: “Ers cael y DVD Listen, Obey, and Be Blessed wythnos yn ôl, rydyn ni wedi ei wylio tua hanner cant o weithiau.”

Mae gan Millie, merch 12 oed o Loegr, frawd o’r enw Thomas, sydd â syndrom Down. Mae Millie yn ysgrifennu: “Mae gan Thomas y fideos am Dafydd ar ei iPad er mwyn eu dangos i’w ffrindiau ysgol. Mae’n hoff iawn o’r caneuon ac yn eu canu’n swynol. Dechreuodd chwaer grio wrth wrando arno. Roedd yn anhygoel i’w weld.”

Mae Ava, sy’n dweud ei bod hi’n 8 mlwydd, 9 mis, a 25 diwrnod oed, yn ysgrifennu: “Mae Dafydd a’i chwaer yn dda am ddysgu plantos.”

Mae Mikaylah yn ysgrifennu: “Dw i’n 6 mlwydd oed. Diolch yn fawr am y DVD Listen, Obey, and Be Blessed. Mae’n fy nysgu i i wrando ar fy rhieni achos mae hynny’n gwneud Jehofa yn hapus.”

Cynnwys Pwysig

Gwnaeth y fideo Mae Dwyn yn Ddrwg argraff fawr ar animeiddiwr ifanc nad yw’n un o Dystion Jehofa. Roedd yn synnu o glywed mae dim ond nifer bach o animeiddwyr oedd wedi gweithio arno. Fe ddywedodd: “Dw i’n ’nabod pobl sy’n gweithio i gwmnïau animeiddio bach a mawr. Ond yn y pen draw, mae eu holl waith ac egni yn creu rhywbeth sy’n gwneud i bobl chwerthin am awr neu ddwy, a dyna’r cwbl. Mae eich cartwnau chi yn newid bywydau plant, yn eu dysgu nhw beth sy’n dda a beth sy’n ddrwg, ac yn eu helpu i wneud penderfyniadau da. Rydych chi’n gwneud rhywbeth â phwrpas iddo, rhywbeth sy’n helpu pobl.”

Mae rhieni ledled y byd yn cytuno. Mae un fam yn ysgrifennu: “Roedd fy mab, Quinn, sy’n dair blwydd oed, yn gwylio’r fideo Cael Bod yn Gyfaill i Jehofa. Yng nghanol y gân, edrychodd i fyny arnaf, gan roi ei law fach ar ei fron, a dweud: ‘Mam, mae gwylio hwn yn gwneud fy nghalon i yn hapus.’ ”