Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Byw yn ôl Egwyddorion y Beibl

BYW YN ÔL EGWYDDORION Y BEIBL

Mae Jehofa Wedi Gwneud Cymaint ar Fy Nghyfer

Pa ddysgeidiaeth o’r Beibl a helpodd Crystal, dynes a gafodd ei cham-drin yn rhywiol pan oedd hi’n blentyn, i feithrin perthynas â Jehofa Dduw ac i fyw bywyd ystyrlon?

BYW YN ÔL EGWYDDORION Y BEIBL

Mae Jehofa Wedi Gwneud Cymaint ar Fy Nghyfer

Pa ddysgeidiaeth o’r Beibl a helpodd Crystal, dynes a gafodd ei cham-drin yn rhywiol pan oedd hi’n blentyn, i feithrin perthynas â Jehofa Dduw ac i fyw bywyd ystyrlon?

Teimlo a Chyffwrdd ei Ffordd Drwy Fywyd

Cafodd James Ryan, un o Dystion Jehofa, ei eni’n fyddar ac yn hwyrach yn ei fywyd, fe aeth yn ddall. Beth sydd wedi ei helpu i gael pwrpas yn ei fywyd?

Rhoddais i Fyny ar Grefydd

Roedd Tom eisiau credu yn Nuw, ond roedd e’n siomedig gyda chrefydd a’i defodau gwag. Sut mae astudio’r Beibl wedi ei helpu i gael gobaith?

Trallwysiadau Gwaed—Yr Hyn y Mae Meddygon yn ei Ddweud Nawr

Mae Tystion Jehofa wedi cael eu beirniadu’n negyddol oherwydd eu bod nhw’n gwrthod trallwysiadau gwaed. Sut mae rhai yn y gymuned feddygol yn gweld ein safiad ni ar waed?