Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ydy Tystion Jehofa yn Rhoi Cymorth yn Ystod Trychinebau?

Ydy Tystion Jehofa yn Rhoi Cymorth yn Ystod Trychinebau?

Ydyn, rhan amlaf mae Tystion Jehofa yn helpu pan fo trychineb. Rydyn ni’n rhoi cymorth ymarferol i Dystion Jehofa ac i eraill, yn unol â gorchymyn y Beibl yn Galatiaid 6:10: “Gadewch inni wneud da i bawb, ac yn enwedig i’r rhai sydd o deulu’r ffydd.” Rydyn ni hefyd yn rhoi’r cymorth ysbrydol ac emosiynol i ddioddefwyr sydd eu gwir angen ar adegau fel hyn.—2 Corinthiaid 1:3, 4.

Trefnu

Ar ôl trychineb, mae henuriaid y cynulleidfaoedd cyfagos yn cysylltu â phawb sy’n rhan o’r cynulleidfaoedd hynny er mwyn sicrhau eu bod nhw’n ddiogel ac i gael gwybod eu hanghenion. Yna, mae’r henuriaid yn casglu’r wybodaeth a’i hanfon i swyddfa agosaf Tystion Jehofa. Maen nhw hefyd yn anfon adroddiad o’r hyn sydd wedi cael ei wneud yn barod i ddarparu cymorth.

Os yw’r angen am gymorth y tu hwnt i allu’r cynulleidfaoedd lleol ei ddarparu, bydd Corff Llywodraethol Tystion Jehofa yn llenwi’r bwlch. Mae hynny’n debyg i’r ffordd y gwnaeth Cristnogion y ganrif gyntaf helpu ei gilydd yn ystod newyn. (1 Corinthiaid 16:1-4) Mae’r swyddfa gangen agosaf yn penodi pwyllgorau i drefnu ac arwain y gwaith cymorth. Mae Tystion o ardaloedd eraill yn gwirfoddoli eu hamser a’u hadnoddau er mwyn helpu.—Diarhebion 17:17.

Ariannu

Pan fydd arian yn cael ei anfon at swyddfeydd Tystion Jehofa, mae rhan ohono yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan drychinebau. (Actau 11:27-30; 2 Corinthiaid 8:13-15) Gwirfoddolwyr sy’n gwneud y gwaith hwn yn ddi-dâl, felly mae’r arian sydd wedi ei neilltuo yn cael ei ddefnyddio i roi cymorth yn hytrach na thalu am weinyddiaeth. Rydyn ni’n defnyddio pob cyfraniad yn ofalus iawn.—2 Corinthiaid 8:20.