Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ydy Tystion Jehofa yn Osgoi Cyn-Aelodau eu Crefydd?

Ydy Tystion Jehofa yn Osgoi Cyn-Aelodau eu Crefydd?

Dydyn ni ddim yn osgoi’r rheini sydd wedi eu bedyddio fel Tystion Jehofa ond sydd bellach wedi stopio pregethu ac efallai dros amser wedi stopio cymdeithasu â chyd-addolwyr. I’r gwrthwyneb, rydyn ni’n gwneud ymdrech mawr i’w helpu ac rydyn ni’n ceisio aildanio eu diddordeb mewn pethau ysbrydol.

Dydyn ni ddim yn diarddel rhywun sy’n pechu’n ddifrifol yn awtomatig. Ond, os yw un o’r Tystion sydd wedi ei fedyddio yn mynd yn groes i foesau’r Beibl yn rheolaidd, heb edifarhau, fe fydd yn cael ei ddiarddel. Mae’r Beibl yn dweud yn glir: “Taflwch y dihiryn allan o’ch mysg.”—1 Corinthiaid 5:13.

Beth am ddyn sydd wedi ei ddiarddel ond sydd â gwraig a phlant sydd dal yn Dystion Jehofa? Mae eu perthynas grefyddol yn newid, ond mae’r perthynas waed yn aros. Mae’r briodas yn parhau, ac mae’r bywyd teuluol hefyd yn parhau.

Caiff rhywun sydd wedi ei ddiarddel fynychu ein cyfarfodydd crefyddol. Os yw’n dymuno, gall henuriaid y gynulleidfa roi cyngor ysbrydol iddo hefyd. Y bwriad yw helpu pob unigolyn i fod yn gymwys unwaith eto i fod yn un o Dystion Jehofa. Mae croeso i unrhyw un sydd wedi ei ddiarddel ddod yn aelod o’r gynulleidfa eto os ydyn nhw’n gwrthod ymddygiad drwg ac yn dangos awydd i fyw yn unol â safonau’r Beibl.