Y Beibl yw’r unig awdurdod ar gyfer ein daliadau, felly rydyn ni wedi cywiro ein daliadau wrth i ni ddeall yr Ysgrythurau yn well. *

Mae newidiadau o’r fath yn cyd-fynd â’r egwyddor yn Diarhebion 4:18: “Mae llwybr y rhai sy’n byw yn iawn yn ddisglair fel y wawr, ac yn goleuo fwyfwy nes mae’n ganol dydd.” Yn debyg i olygfa sy’n cael ei datgelu’n raddol â golau’r haul, mae Duw yn datgelu ei wirioneddau’n raddol, ac yn ei amser ei hun. (1 Pedr 1:10-12) Fel y rhagfynegwyd yn y Beibl, mae’r broses hon wedi cyflymu wrth i’r diwedd ddod.Daniel 12:4.

Ni ddylai’r newidiadau yn ein dealltwriaeth ein synnu. Roedd gan addolwyr Duw yn y gorffennol syniadau a disgwyliadau anghywir hefyd, roedd angen iddyn nhw newid eu ffordd o feddwl.

Felly, cywirodd Duw eu dealltwriaeth, ac rydyn ni’n gweddïo arno barhau i wneud yr un peth i ni.Iago 1:5.

^ Par. 2 Nid ydyn ni’n ceisio cuddio newidiadau yn ein dealltwriaeth. Mewn gwirionedd, rydyn ni’n eu cofnodi ac yn eu cyhoeddi. Am esiampl, gweler “Eglurhad o’n Daliadau” yn ein cyhoeddiadau ar-lein.