Mae corff o henuriaid yn arolygu pob cynulleidfa. Mae cynulleidfaoedd wedi eu trefnu i gylchdeithiau o tua 20 cynulleidfa y cylch. Ac mae pob cynulleidfa yn cael ymweliad rheolaidd gan arolygwr y gylchdaith.

Mae Corff Llywodraethol wedi ei sefydlu yn pencadlys Tystion Jehofa yn Warwick, Efrog Newydd, U.D.A. Tystion sydd wedi gwasanaethu am hir amser sy’n rhan o’r Corff, ac maen nhw’n rhoi arweiniad a chyfarwyddyd sy’n seiliedig ar y Beibl.—Actau 15:23-29; 1 Timotheus 3:1-7.