Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Defnyddio’r Groes yn eu Haddoliad?

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Defnyddio’r Groes yn eu Haddoliad?

Mae llawer o bobl yn gweld y groes fel symbol rhyngwladol o Gristnogaeth. Er bod Tystion Jehofa yn Gristnogion, nid ydyn ni’n defnyddio’r groes yn ein haddoliad. Pam ddim?

Un rheswm yw nad yw’r Beibl yn dangos i Iesu farw ar y groes, ond ar bren artaith neu stanc. Ar ben hynny, mae’r Beibl yn rhoi rhybudd cryf iawn i Gristnogion i ‘ffoi oddi wrth eilunaddoliaeth,’ sy’n golygu peidio â defnyddio’r groes mewn addoliad.1 Corinthiaid 10:14; 1 Ioan 5:21.

Dywedodd Iesu rywbeth pwysig iawn: “Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych.” (Ioan 13:34, 35) Felly roedd Iesu’n awgrymu nid y groes neu ryw ddelw arall fydd yn uniaethu ei wir ddilynwyr, ond y cariad hunanaberthol sydd ganddyn nhw.