Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Ydy Tystion Jehofa yn Credu yn Iesu?

Ydy Tystion Jehofa yn Credu yn Iesu?

Ydyn. Rydyn ni’n credu yn Iesu ac yn ei eiriau: “Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi.” (Ioan 14:6) Mae gennyn ni ffydd bod Iesu wedi dod i’r ddaear o’r nefoedd ac wedi rhoi ei fywyd dynol perffaith yn aberth pridwerthol. (Mathew 20:28) Mae ei farwolaeth a’i atgyfodiad yn ei gwneud hi’n bosibl i’r rhai sydd â ffydd ynddo gael bywyd tragwyddol. (Ioan 3:16) Credwn hefyd fod Iesu yn teyrnasu nawr fel Brenin Teyrnas Dduw, ac y bydd yn dod â heddwch i’r holl ddaear yn fuan. (Datguddiad 11:15) Ond, rydyn ni’n credu’r hyn a ddywedodd Iesu amdano’i hun: “Y mae’r Tad yn fwy na mi.” (Ioan 14:28) Felly dydyn ni ddim yn addoli Iesu, gan nad ydyn ni’n credu mai ef yw’r Duw Hollalluog.