Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ydy Tystion Jehofa yn Cenhadu?

Ydy Tystion Jehofa yn Cenhadu?

Ydyn. Pa le bynnag maen nhw’n byw, mae Tystion Jehofa yn ceisio dangos yr un agwedd â chenhadon, gan rannu eu ffydd yn gyson â phobl.​—Mathew 28:19, 20.

Hefyd, mae rhai Tystion yn ymweld ag ardaloedd yn eu gwledydd eu hunain, neu yn symud yno, er mwyn rhannu’r newyddion da o’r Beibl â phobl sydd heb ei glywed eto. Er mwyn ehangu eu gweinidogaeth mae eraill wedi symud i wledydd tramor. Maen nhw’n hapus i gael rhan yng nghyflawniad proffwydoliaeth Iesu: “Byddwch yn dystion i mi . . . hyd eithaf y ddaear.”​—Actau 1:8.

Yn 1943, cafodd ysgol ei sefydlu gan y Tystion i ddarparu hyfforddiant arbenigol i rai o’n cenhadon. Ers hynny, mae dros 8,000 o Dystion wedi bod i’r ysgol, sef Ysgol Feiblaidd Gilead y Watchtower.