Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Beth Yw Astudiaeth Feiblaidd?

Beth Yw Astudiaeth Feiblaidd?

Mae Tystion Jehofa yn cynnig cwrs Beiblaidd sy’n ateb llawer o gwestiynau, gan gynnwys:

  • Pwy yw Duw?

  • Oes gan Dduw ddiddordeb ynof fi?

  • Sut gallaf wella fy mhriodas?

  • Sut gallaf fod yn hapus?

Isod, byddwch yn dod o hyd i’r atebion i gwestiynau cyffredin ynglŷn â’n cwrs Beiblaidd.

Sut rydyn ni’n astudio’r Beibl gyda rhywun? Rydyn ni’n cymryd un pwnc ar y tro, er enghraifft “Duw” neu “priodas,” ac yn cymharu adnodau o’r Beibl sy’n berthnasol iddo. O weld beth mae’r Beibl cyfan yn ei ddweud ar y pwnc hwnnw, rydyn ni’n gadael i’r Beibl egluro ei hun.

Er mwyn ein helpu ni i astudio’r Beibl, defnyddiwn y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? Mae llawer o bynciau yn y llyfr hwn, gan gynnwys yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud am Dduw, Iesu, ac am ein dyfodol.

Faint mae hi’n costio i astudio’r Beibl? Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, a dydyn ni ddim yn codi tâl am y llenyddiaeth.

Faint mor hir yw’r sesiynau astudio? Mae llawer o bobl yn neilltuo awr yr wythnos ar gyfer astudio’r Beibl. Ond, gallwn fod yn hyblyg, fe wnawn ni addasu’r astudiaeth yn ôl eich amserlen chi.

Beth sy’n digwydd pan ydw i’n llenwi cais am astudiaeth Feiblaidd? Pan ydych yn llenwi cais am astudiaeth Feiblaidd, bydd un o Dystion Jehofa yn ymweld â chi mewn lleoliad ac ar adeg sy’n gyfleus i chi. Mewn ychydig funudau, bydd ef neu hi yn dangos sut mae’r cwrs yn gweithio. Os ydych yn mwynhau’r astudiaeth, fe gewch chi barhau gyda’r cwrs.

Os ydw i’n astudio’r Beibl, ydw i’n gorfod dod yn un o Dystion Jehofa? Nac ydych. Mae Tystion Jehofa yn hoff iawn o ddysgu pobl am y Beibl, ond dydyn ni byth yn gorfodi rhywun i ddod yn aelod o’n crefydd. Yn hytrach, rydyn ni’n cyflwyno’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud, gan gydnabod fod gan bawb yr hawl i ddewis dros eu hunain beth i’w gredu.—1 Pedr 3:15.