Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Ar y cyfan, mae ein gwaith pregethu yn cael ei ariannu gan gyfraniadau gwirfoddol Tystion Jehofa. Nid oes casgliadau yn ein cyfarfodydd ac nid oes trefniant i dalu degwm ychwaith. (Mathew 10:7, 8) Yn hytrach, mae blychau cyfraniadau wedi eu gosod yn lleoliadau ein cyfarfodydd fel bod rhywun yn gallu cyfrannu os dymunan nhw. Nid oes neb yn ymwybodol o faint neu bwy sy’n cyfrannu.

Un rheswm rydyn ni’n gallu talu ein costau yw oherwydd does gennyn ni ddim cyflogau i’w talu i’n gweinidogion. Ar ben hynny, dydy’r Tystion ddim yn cael eu talu am fynd o ddrws i ddrws, ac mae ein llefydd addoli yn syml.

Mae unrhyw gyfraniadau sy’n cael eu rhoi yn cael eu hanfon ymlaen i swyddfeydd y gangen sydd gan Dystion Jehofa. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i helpu dioddefwyr trychinebau naturiol, i gefnogi cenhadon a gweinidogion sy’n teithio, i ariannu adeiladu llefydd addoli mewn gwledydd sy’n datblygu, ac i argraffu a chludo Beiblau a llenyddiaeth Gristnogol.

Mae pob unigolyn yn penderfynu os yw’n dymuno cyfrannu tuag at y costau lleol, ein gwaith byd eang, neu’r ddau. Mae pob cynulleidfa yn rhoi adroddiad ariannol yn rheolaidd i’r aelodau.