Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Ai Cwlt Yw Tystion Jehofa?

Ai Cwlt Yw Tystion Jehofa?

Nac ydyn, nid cwlt yw Tystion Jehofa. Yn hytrach rydyn ni’n Gristnogion sydd yn gwneud ein gorau i ddilyn yr enghraifft a osododd Iesu Grist ac i fyw yn unol â’i ddysgeidiaethau.

Beth yw cwlt?

Mae ystyron amryw i’r term “cwlt,” yn dibynnu ar y person. Gan dderbyn hynny, ystyriwch ddwy o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o adnabod cwlt a pham nad ydyn nhw’n berthnasol i ni.

  • Mae rhai yn gweld cwlt fel crefydd o’r newydd neu’n un ansafonol. Nid yw Tystion Jehofa wedi ffurfio crefydd o’r newydd. I’r gwrthwyneb, rydyn ni’n patrymu ein haddoliad ar enghraifft a dysgeidiaethau Cristnogion y ganrif gyntaf sydd wedi eu cofnodi yn y Beibl. (2 Timotheus 3:16, 17) Fe gredwn ni mai Ysgrythur Sanctaidd sydd yn awdurdodi ar yr hyn sydd yn safonol ynglŷn ag addoliad.

  • Mae rhai yn gweld cwlt fel sect grefyddol beryglus sydd â bod dynol yn ben iddo. Nid yw Tystion Jehofa yn edrych at unrhyw unigolyn fel eu harweinydd. Yn hytrach rydyn ni’n cadw at y safon a ddarparodd Iesu i’w ddilynwyr pan ddywedodd ef: “Un arweinydd sydd gennych, sef y Meseia.”Mathew 23:10.

Yn bell o fod yn gwlt peryglus, mae Tystion Jehofa yn ymarfer crefydd sydd yn fuddiol i’w haelodau ac i eraill yn y gymuned. Er enghraifft, mae ein gweinidogaeth wedi helpu llawer o bobl i oresgyn arferion niweidiol fel camddefnydd o gyffuriau ac alcohol. Yn ogystal, rydyn ni’n cynnal gwersi llythrennedd ledled y byd, sydd wedi dysgu miloedd sut i ddarllen ac ysgrifennu. Hefyd rydyn ni bob amser yn brysur yn darparu cymorth ar adeg trychinebau. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddylanwadu’n bositif ar eraill, fel gorchmynnodd Iesu i’w ddilynwyr.Mathew 5:13-16.