Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar Nifer o’n Gwefannau

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar Nifer o’n Gwefannau

Mae ’na wahanol fathau o gwcis sy’n cyflawni prosesau penodol ac sy’n gwella ar y cyfan eich profiad o’n gwefannau. Isod, cewch weld enghreifftiau o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a thechnolegau tebyg sydd efallai’n ymddangos ar unrhyw un o’n gwefannau.

Cydsyniad Cyfreithiol

Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i dracio a ydych wedi cydsynio ag unrhyw rybuddion cyfreithiol all ymddangos ar ein gwefannau.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

legalNoticesClient-nextListCallNeeded

Yn helpu i leihau defnydd data a’r traffig API ar ôl i ddefnyddiwr dderbyn ein rhybuddion cyfreithiol.

Amhendant (storfa leol)

Hollol Angenrheidiol

accepted-${noticeID}, legalNoticesClient-accepted-notice:${noticeID}

Yn caniatáu i rywun gydsynio â rhybudd cyfreithiol ac osgoi gorfod ei weld bob tro mae’n ymweld â’r wefan.

6 blynedd

Hollol Angenrheidiol

Dosbarthiad y Cynnwys

Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i roi mynediad diogel ac effeithiol i gynnwys ein gwefannau ar gyfer ein defnyddwyr.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

ak_bmsc, bm_sv, bm_mi

Yn ein helpu i ddiogelu’r wefan yn erbyn defnyddwyr maleisus.

2 awr

Dadansoddol

Cwcis Trydydd Parti

Mae cwcis trydydd parti yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio gwasanaethau trydydd parti rydyn ni wedi eu cynnwys ar ein gwefannau.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

Gosodwyd y Cwci Gan

APISID, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SSID, _ga

Yn caniatáu i ddefnyddiwr ddefnyddio ein hintegreiddiad o fapiau Google. Mae angen y cwcis hyn hefyd gan reCAPTCHA, cynnyrch Google mae’n rhaid i unigolyn ei ddefnyddio wrth greu cyfrif, wrth gyfrannu yn ddienw, neu wrth ofyn am astudiaeth Feiblaidd.

Yn amrywio, hyd at 2 flynedd

Hollol Angenrheidiol

Google

Gwybodaeth preifatrwydd Google

^ Par. 8 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.

^ Par. 22 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.

^ Par. 32 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.