Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar TV.JW.ORG

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar TV.JW.ORG

Mae ’na wahanol fathau o gwcis sy’n cyflawni prosesau penodol ac sy’n gwella ar y cyfan eich profiad o’r wefan. Isod, cewch weld enghreifftiau o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a thechnolegau tebyg.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae rhywun yn defnyddio’r wefan. Defnyddiwn y wybodaeth er mwyn crynhoi adroddiad ac i wella’r safle. Cesglir y wybodaeth mewn ffurf ddienw, sy’n cynnwys y math o borwr a’r ddyfais mae’r unigolyn yn ei defnyddio, o ble mae’n ymweld â’r wefan, sawl gwaith mae wedi mynd at y wefan neu wedi defnyddio nodwedd ynddi, a faint mae’n rhyngweithio gyda nodweddion penodol y wefan.

Amhendant (storfa leol)

Dadansoddol

LANGUAGE

Yn caniatáu i rywun gael ei gyfeirio yn awtomatig i’r un iaith ag oedd wedi ei dewis ar https://tv.jw.org/

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

FAVORITE_CHANNEL

Yn caniatáu i rywun chwarae yn awtomatig ei hoff sianel wrth iddo ddewis yr opsiwn “Ffrydio.”

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

LAST_STREAMING_CHANNEL

Yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â HOFF_SIANEL. Yn caniatáu i rywun ddychwelyd i’r sianel ddiwethaf y mae wedi’i gwylio os dewis ei hoff sianel yw ‘gwyliais diwethaf’.

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

MEDIA:${mediaID}

Yn caniatáu i rywun ailgydio chwarae rhaglen sain neu fideo lle roedd wedi gorffen ei gwylio.

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

PREFERRED_RESOLUTION

Yn caniatáu i rywun wylio yn awtomatig cynnwys yn ei hoff gydraniad.

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

SUBTITLES

Yn caniatáu i rywun alluogi isdeitlau fideos yn awtomatig neu eu hanalluogi.

Amhendant (storfa leol)

Nodweddion

Gweler hefyd Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar Rai o’n Gwefannau.

^ Par. 6 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.