Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar WWW.JW.ORG

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar WWW.JW.ORG

Mae ’na wahanol fathau o gwcis sy’n cyflawni prosesau penodol ac sy’n gwella ar y cyfan eich profiad o’r wefan. Isod, cewch weld enghreifftiau o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a thechnolegau tebyg.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

insight-${featureID}-usageInfo

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae rhywun yn defnyddio’r wefan. Defnyddir y wybodaeth er mwyn crynhoi adroddiad ac i wella’r safle. Cesglir y wybodaeth mewn ffurf ddienw, sy’n cynnwys y math o borwr a’r ddyfais mae’r unigolyn yn ei defnyddio, o ble mae’n ymweld â’r wefan, sawl gwaith mae wedi mynd at y wefan neu wedi defnyddio nodwedd ynddi, a faint mae’n rhyngweithio gyda nodweddion penodol y wefan.

Amhendant (storfa leol)

Dadansoddol

ckLang

Yn caniatáu i rywun gael ei gyfeirio yn awtomatig at wefan yn yr iaith y dewiswyd o’r blaen ar https://www.jw.org/.

1 flwyddyn

Swyddogaethau

otherContentLang

Yn caniatáu i rywun newid iaith cynnwys erthygl i’r un mwyaf diweddar yn newiswr iaith y safle Darllen Yn.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-ACCESSIBILITY_MODE

Yn caniatáu i rywun alluogi modd cymorth arbennig y wefan yn awtomatig os ydyw wedi ei alluogi o’r blaen.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-AutoCompleteFeatured-contentLanguageFilter

Yn caniatáu i rywun ddewis iaith o’r rhai y mae wedi’u defnyddio mwyaf diweddar yn newiswr iaith y safle Darllen Yn.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-AutoCompleteFeatured

Yn caniatáu i rywun ddewis iaith o’r rhai y mae wedi’u defnyddio mwyaf diweddar yn newiswr iaith y safle.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-AutoCompleteFeatured-${fieldID}

Yn caniatáu i rywun ddewis o’i ddewisiadau mwyaf diweddar ar frig maes awtogwblhau.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-${pageType}_VIEW_MODE

Yn caniatáu i rywun lwytho tudalen we yn awtomatig naill ai yn “gwedd rhestr” neu yn “gwedd grid”, yn dibynnu ar ei ddewis o’r blaen.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-${pageID}${accordionID}

Yn caniatáu i rywun gael acordiynau ar dudalen we naill ai ar agos neu ar gau yn awtomatig yn dibynnu ar ei ddewis y tro diwethaf roedd yn ymweld â’r dudalen.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-slContentToggleControlState

Yn caniatáu i rywun gael fersiwn testun ar y dudalen ar agor neu ar gau yn dibynnu ar ei ddewis wrth wylio tudalen we mewn iaith arwyddion.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-mid${pageID}-${languageCode}-ReadStatus

Yn caniatáu i rywun gael gwybod am gyhoeddiadau newydd nad yw wedi’u darllen eto.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

persistentData-mid${pageID} -verified-${year}

Yn caniatáu i rywun glicio ar botwm derbyn unwaith y flwyddyn ar dudalen we sy’n gofyn am gadarnhad cyn gwylio.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

${featureID}Enabled

Yn caniatáu i rywun barhau i ddefnyddio’r nodwedd y defnyddiodd ar y wefan o’r blaen.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

lesson-${pageID}-${languageCode}-progress

Yn caniatáu i rywun ddychwelyd at y sleid diwethaf yng ngwers astudio’r Beibl ar-lein.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

Gweler hefyd Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar Nifer o’n Gwefannau.

^ Par. 6 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.