Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar APPS.JW.ORG

Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar APPS.JW.ORG

Mae ’na wahanol fathau o gwcis sy’n cyflawni prosesau penodol ac sy’n gwella ar y cyfan eich profiad o’n gwefannau. Isod, cewch weld enghreifftiau o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a thechnolegau tebyg.

Enw’r Cwci(s)

Pwrpas

Hyd *

Math

session, oidc_session, mod_auth_openidc_*

Yn ein helpu i adnabod defnyddwyr dilys ac i ddiogelu’r safle yn erbyn defnyddwyr maleisus.

24 awr

Hollol Angenrheidiol

ckVS, ckSTS

Yn caniatáu inni ddychwelyd rhywun i dudalen Mewngofnodi ar ôl i’w sesiwn ddirwyn i ben.

24 awr

Swyddogaethau

XSRF-TOKEN

Yn diogelu rhag ymosodiadau ffugio cais ar draws safleoedd.

24 awr

Hollol Angenrheidiol

jw.login.username

Yn caniatáu i rywun gael ei enw defnyddiwr i ymddangos yn awtomatig ar y dudalen Mewngofnodi wrth ddychwelyd i’r safle.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

ckAppsLang

Yn caniatáu i rywun gael ei gyfeirio yn awtomatig i’r safle yn yr iaith y’i dewiswyd o’r blaen ar gyfer y safle.

1 flwyddyn

Swyddogaethau

recent-languages

Yn caniatáu i rywun ddewis un o’r ieithoedd y’i dewiswyd mwyaf diweddar o’r dewiswr iaith y safle.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

ckWikiSort*

Yn caniatáu i rywun drefnu ei ddogfennau yn yr un drefn ag o’r blaen.

24 awr

Swyddogaethau

ckMessagesSort*

Yn caniatáu i rywun drefnu ei ddogfennau yn yr un drefn ag o’r blaen.

24 awr

Swyddogaethau

ckChangeUserView

Yn caniatáu i rywun gael maes y testun sy’n cwympo i ymddangos yn awtomatig yn yr un modd ag yr oedd wedi ei ddewis o’r blaen.

24 awr

Swyddogaethau

jwo.geocode-typeahead.recent-results

Yn caniatáu i rywun weld canlyniadau mwyaf diweddar Chwilio am Gyfarfod.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

jwo.meeting-search.components.common.results.auto-update

Yn caniatáu i rywun weld newidiadau i Google Maps gyda diweddariadau byw wrth ddefnyddio Chwilio am Gyfarfod.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

jwo.administration.manage-users.removed-username, jwo.administration.manage-users.success-username

Yn caniatáu i weinyddwr weld hawliau newydd defnyddiwr neu’r hawliau a dynnwyd yn ddiweddar oddi wrtho.

Amhendant (storfa leol)

Swyddogaethau

Gweler hefyd Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddir ar Nifer o’n Gwefannau.

^ Par. 6 Pan ddiffinnir hyd fel “Amhendant (storfa leol)”, mae’n dynodi bod y data yn cael eu storio ym mheiriant storio’r porwr yn hytrach na chwci. Cedwir data fel hyn am gyfnod amhenodol oni bai bod y defnyddiwr yn clirio’r storfa ar ei borwr.