Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Polisi Byd-Eang ar Ddefnydd o Gwcis a Thechnoleg Debyg

Polisi Byd-Eang ar Ddefnydd o Gwcis a Thechnoleg Debyg

Yn debyg i ran fwyaf o wefannau eraill, pan ydych yn mynd ar y wefan hon gall ychydig bach o ddata gael ei storio ar eich ffôn symudol, eich tabled, neu ar eich disg galed gan ddefnyddio cwcis, ffaglau y we, a thechnoleg debyg. Mae defnydd o’r term “cwcis” yn y Polisi hwn yn eang ac yn cynnwys technoleg debyg fel localStorage. Mae cwcis yn helpu’r wefan hon i weithio ac yn rhoi gwybodaeth inni am sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â’r wefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i wella ein gwefan. Nid ydym yn ceisio adnabod ymwelwyr unigol oni bai eu bod nhw wedi gwirfoddoli eu manylion cyswllt trwy un o’r ffurflenni neu geisiadau ar y wefan.

Cwcis. Mae mwy nag un fath o gwci, a phob un yn gwneud gwaith gwahanol i’w gilydd ac maent yno i wella eich profiad ar y wefan. O ddefnyddio cwcis, gallwn ddweud os ydych wedi bod ar y wefan o’r blaen neu yn gallu cofio eich hoff ddewisiadau wrth ichi ddefnyddio’r wefan. Er enghraifft, gallwn ddefnyddio cwci i gofio eich hoff iaith fel ei bod yn ymddangos wrth i chi ddychwelyd i’r wefan. Nid ydym yn defnyddio cwcis i hysbysebu.

Gellir gosod cwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon mewn tri dosbarth:

  1. Cwcis Cwbl Angenrheidiol. Mae’r rhain yn angenrheidiol er mwyn ichi alluogi nodweddion penodol y wefan, fel mewngofnodi neu gyflwyno ffurflenni o fewn y wefan. Heb y cwcis hyn, ni fyddai’n bosib ichi dderbyn y gwasanaethau y gofynnwyd amdani, fel rhoi cyfraniad. Mae’r rhain yn cynnwys cwcis sy’n caniatáu inni gyflenwi gwasanaeth penodol y gofynnwyd amdani yn ystod eich sesiwn o bori. Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth amdanoch chi ac ni fyddai wedyn yn cael ei defnyddio ar gyfer marchnata neu gofio lle rydych wedi bod ar y Rhyngrwyd.

  2. Cwcis Swyddogaethol. Defnyddir y rhain er mwyn i’r wefan gofio eich dewisiadau (fel eich enw defnyddiwr, eich iaith, neu eich ardal) ac i gynnig nodweddion gwell ichi fwynhau eich profiad ar y we.

  3. Cwcis Dadansoddol. Defnyddir y rhain er mwyn casglu gwybodaeth ar sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan hon, er enghraifft, y nifer o ymweliadau a hyd gyfartalog ymweliad i’r wefan hon. Defnyddiwyd y wybodaeth dim ond i wella’r wefan.

Mae rhan fwyaf o’r cwcis ar ein gwefan ni yn rhai parti cyntaf a osodwyd gan ein gwefan. Mae rhai cwcis yn gwcis trydydd parti a osodwyd gan barth gwahanol. O fewn ein rhestri o gwcis enghreifftiol, rydyn ni’n dangos yn glir y cwcis trydydd parti.

Ffaglau y We. Gall rhai o dudalennau ein gwefan gynnwys ffeiliau electronig bychain sy’n dwyn yr enw ffaglau y we sy’n caniatáu inni gofnodi gweithgaredd fel pan fyddwch yn ymweld â thudalen benodol. Defnyddir ffaglau y we er mwyn dilyn defnydd o’r wefan hon ac i fonitro ei pherfformiad.

Defnydd o Gyfeiriadau IP. Cod rhifyddol yw cyfeiriad IP sy’n adnabod eich cyfrifiadur chi ar y rhyngrwyd. Defnyddiwn eich cyfeiriad IP chi a’r fath o borwr i’n helpu ni i ddadansoddi patrymau defnydd a phroblemau ar y wefan hon ac inni wella’r gwasanaeth rydym yn cynnig i chi. Ond, heb wybodaeth ychwanegol nid yw’ch cyfeiriad IP yn eich ymgysylltu chi fel unigolyn.

Eich Dewis. Pan wnaethoch chi fynd at y wefan hon, anfonwyd ein cwcis i’ch porwr we ac fe’i storiwyd ar eich cyfrifiadur. O ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i ddefnydd o gwcis a thechnoleg debyg. Os dymunwch eu dileu, cewch reoli hyn yng ngosodiadau eich porwr; er hynny, dalier sylw, efallai ni fyddwch yn gallu defnyddio pob nodwedd ein gwefan heb gwcis. Mae’r ffordd o glirio cwcis yn amrywio o un porwr i’r llall. Cewch edrych yn y ddewislen Help eich porwr we am gyfarwyddiadau llawn.

Dewiswch wefan o’r rhestr isod er mwyn gweld enghreifftiau o’n defnydd o gwcis ar y wefan honno.

Gweler hefyd Cwcis a Thechnoleg Debyg a Ddefnyddiwyd gan Rai o’n Gwefannau.