Tro yn ôl at Jehofa

Mae Jehofa yn chwilio am ei ddefaid coll, ac mae’n estyn croeso i ti droi yn ôl ato.

Llythyr Oddi Wrth y Corff Llywodraethol

Mae’r llythyr hwn oddi wrth y Corff Llywodraethol yn apêl at weision Dduw sydd wedi crwydro o’r praidd.

RHAN 1

Bydda i’n Chwilio am yr Un Coll

Ydy Jehofa’n colli gobaith pan fydd yn colli dafad?

RHAN 2

Pryder—“Trafferthion yn Gwasgu o Bob Cyfeiriad”

Os wyt ti’n digalonni oherwydd na elli di wneud cymaint i Jehofa ag yr oeddet ti o’r blaen, gall un awgrym syml dy helpu i elwa ar ei nerth.

RHAN 3

Teimladau Wedi eu Brifo—Pan Fydd Gynnon Ni Gŵyn

Gall tair egwyddor Feiblaidd dy helpu i ymdopi pan fyddi di’n teimlo bod cyd-grediniwr wedi dy bechu.

RHAN 4

Euogrwydd—“Pura Fi o’m Pechod”

Sut gelli di deimlo’r rhyddhad sy’n dod o gael cydwybod lân?

RHAN 5

Tro yn ôl at y Bugail Sy’n Gofalu Amdanat Ti

Os ydw i eisiau troi’n ôl at Jehofa, lle dw i’n cychwyn? Sut groeso ga i gan y gynulleidfa?

Diweddglo

Wyt ti weithiau’n hel atgofion am yr amserau da a gest ti gyda phobl Jehofa?