Neidio i'r cynnwys

Beth yw Teyrnas Dduw?

Beth yw Teyrnas Dduw?

Ydy hi . . .

  • yn rhywbeth yn eich calon?

  • yn derm crefyddol yn unig?

  • yn llywodraeth yn y nefoedd?

 MAE’R BEIBL YN DWEUD:

“Bydd Duw’r nefoedd yn sefydlu brenhiniaeth nas difethir byth.”​—Daniel 2:44, Beibl Cymraeg Diwygiedig.

“Mab a roed i ni,. . . Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth.”​—Eseia 9:6, 7.

MAE HYNNY YN GOLYGU

 OND ALLWN NI GREDU BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD?

Gallwn, am o leiaf ddau reswm:

  • Dangosodd Iesu beth y bydd y Deyrnas yn ei gyflawni. Dysgodd Iesu i’w ddilynwyr weddïo am i Deyrnas Dduw ddod ac am i ewyllys Duw gael ei wneud ar y ddaear. (Mathew 6:9, 10) Dangosodd Iesu sut bydd y weddi honno yn cael ei hateb.

    Pan oedd Iesu ar y ddaear, fe roddodd fwyd i bobl oedd yn llwgu, iachaodd bobl sâl, ac atgyfododd y meirw! (Mathew 15:29-38; Ioan 11:38-44) Fel yr un a fydd yn frenin ar Deyrnas Dduw, rhoddodd Iesu ragflas hyfryd inni o’r hyn a wna’r Deyrnas ar gyfer pobl ar y ddaear.​—Datguddiad 11:15.

  • Mae cyflwr y byd yn dangos bod Teyrnas Dduw ar fin dod. Dywedodd Iesu y byddai cyfnod o ryfeloedd, newyn, a daeargrynfeydd ofnadwy cyn i’r Deyrnas ddod â heddwch i’r byd.​—Mathew 24:3, 7.

    Dyna’n union beth rydyn ni’n ei weld heddiw. Felly, gallwn fod yn gwbl sicr y bydd Teyrnas Dduw yn dod â’r holl broblemau hyn i ben.

 CWESTIWN I FEDDWL AMDANO

Sut bydd bywyd yn wahanol pan ddaw Teyrnas Dduw?

Mae’r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn SALM 37:29 ac yn ESEIA 65:21-23.