Sut i Gael Teulu Hapus

Gall eich priodas a’ch teulu fod yn hapus drwy roi egwyddorion y Beibl ar waith.

Cyflwyniad

You can have a happy marriage and family by applying the practical, Bible-based suggestions in this brochure.

RHAN 1

Edrychwch at Dduw am Briodas Hapus

Gall ddefnyddio dau gwestiwn syml eich helpu i wella’ch priodas.

RHAN 2

Byddwch yn Ffyddlon i’ch Gilydd

Beth mae bod yn ffyddlon i’ch cymar yn ei gynnwys?

RHAN 3

Sut i Ddatrys Problemau

Gall yr agwedd gywir wneud y gwahaniaeth rhwng priodas sy’n gryf ac yn hapus, ac un sy’n wan ac yn ddiflas.

RHAN 4

Sut i Reoli Eich Arian

Pam mae’n bwysig i fod yn onest ac i ymddiried yn eich gilydd?

RHAN 5

Sut i Gadw Heddwch â’ch Perthnasau

Gallwch anrhydeddu eich rhieni heb effeithio ar eich priodas.

RHAN 6

Sut Mae Babi yn Newid Priodas

A fydd cael babi yn cryfhau eich perthynas?

RHAN 7

Sut i Ddysgu Eich Plentyn

Mae disgyblu yn golygu mwy na rheolau a chosb.

RHAN 8

Pan Ddaw Trychineb

Gofynnwch am y cymorth sydd ei angen.

RHAN 9

Addolwch Jehofa fel Teulu

Sut gallwch chi fwynhau eich addoliad teuluol yn fwy?