Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 STORI 85

Genedigaeth Iesu

Genedigaeth Iesu

A WYT ti’n gwybod pwy yw’r babi yn y llun? Iesu yw hwn. Cafodd Iesu ei eni mewn stabl. Mae anifeiliaid yn cael eu cadw mewn stabl. Yn y stabl roedd preseb ar gyfer bwyd yr anifeiliaid, a dyna lle rhoddodd Mair Iesu i gysgu. Dydy babanod ddim yn cael eu geni mewn stablau fel arfer, nac ydyn? Felly, pam roedd Mair a Joseff yma gyda’r anifeiliaid?

Wel, roedd yr ymerawdwr yn Rhufain, Cesar Awgwstws, wedi penderfynu gwneud rhestr o enwau pawb yn y wlad. Felly, gorchmynnodd Cesar i’r bobl fynd yn ôl i’r trefi lle cawson nhw eu geni. Roedd Joseff wedi cael ei eni ym Methlehem. Ond, pan gyrhaeddodd y dref gyda’i wraig Mair, nid oedd llety i’w gael yn unman. Felly, roedd rhaid iddyn nhw ddod i’r stabl hwn gyda’r anifeiliaid. A dyna lle cafodd Iesu ei eni!

Wyt ti’n gweld y bugeiliaid yn dod i weld Iesu? Y noson honno roedden nhw yn y caeau, yn gofalu am eu defaid. Yn sydyn, fe welon nhw oleuni yn disgleirio, a dyma angel yn ymddangos! Roedd y bugeiliaid wedi eu dychryn. Ond dywedodd yr angel: ‘Peidiwch ag ofni! Mae gen i newyddion da i chi. Heddiw, cafodd Crist yr Arglwydd ei eni ym Methlehem. Fe fydd ef yn achub y bobl. Byddwch yn cael hyd iddo wedi ei lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb.’ Ar y gair, dyma lu o angylion eraill yn ymddangos a dechrau moli Duw. Ar unwaith, brysiodd y bugeiliaid i’r dref i chwilio am Iesu. Wyt ti’n eu gweld nhw yn y llun?

Wyt ti’n gwybod pam roedd Iesu yn fabi mor arbennig? Wyt ti’n gwybod pwy oedd Iesu mewn gwirionedd? Yn stori gyntaf y llyfr hwn fe glywon ni am Fab cyntaf Duw. Roedd yn gweithio gyda Jehofa wrth iddyn nhw wneud y nefoedd a’r ddaear a phopeth arall. Wel, Iesu oedd y mab hwnnw!

Cymerodd Jehofa fywyd ei Fab o’r nefoedd a’i roi ym mol Mair. Yna dechreuodd y babi dyfu, yn union fel y mae babanod eraill yn tyfu ym mol eu mamau. Ond, Mab Duw oedd y babi hwn. Ymhen amser, cafodd Iesu ei eni mewn stabl ym Methlehem. Wyt ti’n gweld nawr pam roedd yr angylion wrth eu boddau yn dweud wrth bobl am enedigaeth Iesu?