Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

RHAN 4

O Frenin Cyntaf Israel hyd at y Gaethglud ym Mabilon

O Frenin Cyntaf Israel hyd at y Gaethglud ym Mabilon

Brenin cyntaf Israel oedd Saul. Ond roedd Saul yn anffyddlon i Jehofa a dewiswyd Dafydd i fod yn frenin yn ei le. Byddwn ni’n dysgu llawer am Dafydd. Pan oedd yn ifanc, fe ymladdodd yn erbyn cawr o’r enw Goliath. Yn nes ymlaen, bu’n rhaid iddo ffoi rhag y Brenin Saul. Yna, fe wnaeth merch hardd o’r enw Abigail rwystro Dafydd rhag gwneud rhywbeth ffôl.

Byddwn ni’n dysgu am fab Dafydd, Solomon, a ddaeth yn frenin ar Israel ar ôl Dafydd. Teyrnasodd tri brenin cyntaf Israel am 40 mlynedd yr un. Ar ôl marwolaeth Solomon, cafodd Israel ei rhannu’n ddwy deyrnas, un gyda deg llwyth yn y gogledd a’r llall gyda dau lwyth yn y de.

Parhaodd y deyrnas yn y gogledd am 257 o flynyddoedd cyn iddi gael ei dinistrio gan yr Asyriaid. Tua 133 o flynyddoedd wedyn, cafodd teyrnas y de hefyd ei dinistrio, ac aeth yr Israeliaid yn gaethweision i Fabilon. Mae RHAN 4 yn adrodd hanes 510 o flynyddoedd.

 

YN Y RHAN HON

STORI 56

Saul​—Brenin Cyntaf Israel

Ennillodd ac wedyn collodd Saul ffafr Duw. Gallen ni dysgu gwers bwysig gan ei hanes ef.

STORI 57

Duw yn Dewis Dafydd

Pa rhinwedd sydd gan Dafydd ydy Duw yn hoffi, er nad yw Samuel yn medru ei weld?

STORI 58

Dafydd a Goliath

Ymladdod Dafydd yn erbyn Goliath gyda dim ond ei ffon dafl, ond rhywbeth llawer mwy pwerus.

STORI 59

Dafydd yn Gorfod Ffoi

Yn gyntaf roedd Saul yn hapus gyda Dafydd, ond ymhen amser yn dod i’w gasáu. Pam?

STORI 60

Abigail a Dafydd

Mae Abigail yn galw ei gŵr yn ffŵl, ond mae hynny yn achub ei fywyd—am sbel.

STORI 61

Dafydd yn Frenin

Mae Dafydd yn profi trwy ei ddewisiadau y fod ef yn gymwys i reoli Israel.

STORY 62

Helynt yn Nheulu Dafydd

Gyda un camgymeiriad enfawr, mae Dafydd yn achosi helynt ar ei ben ei hun ac ar ei deulu am flynyddoedd i ddod.

STORI 63

Doethineb Solomon

Ydy Solomon wir yn mynd i dorri baban yn ei hanner?

STORI 64

Adeiladu’r Deml

Er bod Solomon yn dyn doeth iawn, mae o’n cael ei berswadio i wneud rhywbeth sy’n gwirion ac anghywir.

STORI 65

Rhannu’r Deyrnas

Roedd Jeroboam yn arwain y pobl i dorri cyfraith Duw yn fuan iawn ar ôl iddo dechrau rheoli.

STORI 66

Jesebel​—Y Frenhines Ddrwg

Nid ydy hi yn gadael i unrhywun sefyll yn ei ffordd.

STORI 67

Ymddiried yn Jehofa

Pam fuasai byddin yn mynd i ymladd gyda cantorion di-arf yn ei blaen?

STORI 68

Atgyfodi Dau Fachgen

Gall rhywun sydd wedi marw dod yn ôl yn fyw? Mae’r gwyrth wedi digwydd o’r blaen!

STORI 69

Helpu Dyn Pwysig

Roedd ganddi y dewrder i siarad i’r dyn pwysig iawn, ac o ganlyniad roedd gwyrth yn Israel.

STORI 70

Jona a’r Pysgodyn Mawr

Dysgodd Jona wers bwysig am wneud beth mae Jehofa yn gofyn.

STORI 71

Duw yn Addo Paradwys

Roedd y baradwys cyntaf yn fach; fydd yr un yma yn llenwi’r ddaear.

STORI 72

Duw yn Helpu Heseceia

Mewn un noson, mae angel yn lladd 185,000 Milwyr o Asyria.

STORI 73

Y Brenin Da Olaf

Tra roedd yn ei arddegau, cymerodd Joseia cam enfawr.

STORI 74

Dyn Nad Oedd Ofn Arno

Roedd Jeremeia’n coelio ei fod yn rhi ifanc, ond roedd Duw yn gwybod yn well.

STORI 75

Pedwar Bachgen Ffyddlon

Er eu bod nhw’n pell o’u teuluoedd, roedd y pedwar bachgen ifanc yn llwyddo.

STORI 76

Dinistrio Jerwsalem

Pam mae Duw yn gadael i elynion Israel, sef y Babiloniaid, dinistrio Jerwsalem?