Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 STORI 44

Rahab yn Cuddio’r Ysbïwyr

Rahab yn Cuddio’r Ysbïwyr

MAE’R dynion hyn mewn perygl. Os nad ydyn nhw’n dianc, byddan nhw’n cael eu lladd. Ysbïwyr ydyn nhw, a Rahab yw’r wraig sydd yn eu helpu. Roedd Rahab yn byw mewn tŷ a oedd yn rhan o wal dinas Jericho. Gadewch inni weld pam roedd y dynion hyn mewn cymaint o berygl.

Roedd pobl Israel yn barod i groesi’r Iorddonen a mynd i mewn i wlad Canaan. Ond, yn gyntaf, anfonodd Josua ddau ysbïwr i gael cipolwg ar yr ardal. Dywedodd wrthyn nhw: ‘Ewch i ysbïo’r wlad a dinas Jericho yn enwedig.’

Pan gyrhaeddodd yr ysbïwyr Jericho, fe aethon nhw i dŷ Rahab. Ond dywedodd rhywun wrth frenin Jericho: ‘Mae dau o’r Israeliaid wedi dod i mewn i’r ddinas heno i ysbïo’r ardal.’ Felly, anfonodd y brenin ddynion i dŷ Rahab. ‘Tyrd â’r ysbïwyr allan o’r tŷ!’ gwaeddon nhw. Ond roedd Rahab wedi cuddio’r ysbïwyr ar y to. Dywedodd hi: ‘Do, mae dynion wedi bod yma, ond dydw i ddim yn gwybod o le roedden nhw’n dod. Aethon nhw oddi yma wrth iddi nosi, ychydig cyn i borth y ddinas gau. Os brysiwch chi, efallai y medrwch chi eu dal nhw!’ Ac felly, rhuthrodd y dynion ar eu holau.

Brysiodd Rahab i fyny i’r to a dweud wrth yr ysbïwyr: ‘Rydw i’n gwybod y bydd Jehofa yn rhoi’r wlad hon i chi. Clywon ni am Jehofa yn sychu’r Môr Coch pan oeddech chi’n ffoi o’r Aifft, ac rydyn ni’n gwybod eich bod wedi lladd y Brenin Sihon a’r Brenin Og. Ond gan fy mod i wedi bod yn garedig wrthoch chi, wnewch chi addo y byddwch chithau’n garedig wrtha’ i a pheidio â lladd fy nhad a’m mam, fy mrodyr a’m chwiorydd.’

Cytunodd yr ysbïwyr, ond roedd rhaid i Rahab wneud rhywbeth. ‘Clyma’r edau goch hon yn y ffenestr,’ meddai’r ysbïwyr, ‘a sicrha fod dy deulu i gyd yn dod i’r tŷ hwn. A phan ddown ni’n ôl i ymosod ar Jericho, byddwn ni’n gweld yr edau yn y ffenestr, a fyddwn ni ddim yn lladd neb yn dy dŷ.’ Aeth yr ysbïwyr yn ôl at Josua ac adrodd yr hanes i gyd.