Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 STORI 35

Jehofa yn Rhoi’r Gyfraith

Jehofa yn Rhoi’r Gyfraith

TUA deufis ar ôl i’r Israeliaid adael yr Aifft, cyrhaeddon nhw fynydd Sinai, sydd hefyd yn cael ei alw’n Horeb. Dyna’r lle y gwelodd Moses y berth yn llosgi a chlywed Jehofa yn siarad ag ef. Arhosodd y bobl yno a chodi gwersyll.

Gadawodd Moses y gwersyll a cherdded i fyny’r mynydd. Ar gopa’r mynydd, dywedodd Jehofa wrth Moses fod arno eisiau i’r Israeliaid ufuddhau iddo a bod yn bobl arbennig iddo. Pan aeth Moses yn ôl i’r gwersyll, dywedodd wrth y bobl beth roedd Jehofa wedi ei ddweud. Roedd yr Israeliaid eisiau bod yn eiddo i Jehofa, a chytunon nhw i fod yn ufudd iddo.

Yna, achosodd Jehofa i rywbeth rhyfedd ddigwydd. Daeth mellt a tharanau ar y mynydd nes bod y copa’n fwg i gyd. Clywodd y bobl lais Duw yn dweud: ‘Y fi yw Jehofa eich Duw a ddaeth â chi allan o’r Aifft. Peidiwch ag addoli neb ond y fi.’

Rhoddodd Duw naw gorchymyn arall i’r Israeliaid. Ond roedd ofn ar y bobl. Dywedon nhw wrth Moses: ‘Siarada di â ni, ond paid â gadael i Dduw siarad â ni, rhag ofn inni farw.’

Yn nes ymlaen, fe ddywedodd Jehofa wrth Moses: ‘Tyrd i fyny’r mynydd ata’ i unwaith eto. Rhoddaf iti’r gorchmynion ar ddwy lech o gerrig.’ Felly, aeth Moses i fyny’r mynydd unwaith eto. Arhosodd yno am 40 diwrnod a 40 noson.

Roedd gan Dduw lawer o ddeddfau eraill ar gyfer ei bobl. Ysgrifennodd Moses bopeth i lawr. Rhoddodd Duw y ddwy lech i Moses. Wedi eu hysgrifennu arnyn nhw oedd y deg cyfraith yr oedd Duw wedi eu rhoi i’r bobl. Yr enw ar y cyfreithiau hynny yw’r Deg Gorchymyn.

Mae’r Deg Gorchymyn yn bwysig. Ond roedd y deddfau eraill yr un mor bwysig. Un ohonyn nhw oedd: ‘Rwyt i garu Jehofa dy Dduw â’th holl galon, ac â’th holl feddwl, ac â’th holl enaid, ac â’th holl nerth.’ Un arall oedd: ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun.’ Yn ôl Mab Duw, Iesu Grist, dyma’r ddau orchymyn pwysicaf i Jehofa eu rhoi i bobl Israel. Yn nes ymlaen, byddwn ni’n dysgu llawer mwy am Fab Duw a’i ddysgeidiaethau.