Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

RHAN 3

O’r Waredigaeth o’r Aifft hyd at Frenin Cyntaf Israel

O’r Waredigaeth o’r Aifft hyd at Frenin Cyntaf Israel

Arweiniodd Moses yr Israeliaid allan o’u caethiwed yn yr Aifft hyd at Fynydd Sinai, ac yno y rhoddodd Duw gyfreithiau iddyn nhw. Yn nes ymlaen, anfonodd Moses 12 ysbïwr i weld sut fath o wlad oedd Canaan. Ond daeth 10 ohonyn nhw yn eu holau gydag adroddiad gwael. Roedd pobl Israel am droi’n ôl i’r Aifft. Yn gosb am eu diffyg ffydd, roedden nhw’n gorfod crwydro yn yr anialwch am 40 mlynedd.

Yn y diwedd, cafodd Josua ei ddewis i arwain y bobl i mewn i wlad Canaan. I’w helpu nhw i feddiannu’r wlad, fe wnaeth Jehofa nifer o wyrthiau. Achosodd i ddyfroedd yr Iorddonen beidio â llifo. Fe wnaeth i furiau Jericho syrthio, ac i’r haul sefyll yn stond am ddiwrnod cyfan. Ymhen chwe blynedd, roedden nhw wedi cipio’r wlad oddi ar bobl Canaan.

Am 356 o flynyddoedd, roedd barnwyr yn rheoli’r wlad. Josua oedd yr un cyntaf ond byddwn ni hefyd yn dysgu am Barac, Gideon, Jefftha, Samson, a Samuel. Byddwn ni’n darllen am wragedd fel Rahab, Debora, Jael, Ruth, Naomi, a Delila. Mae RHAN 3 yn adrodd hanes 396 o flynyddoedd.

 

YN Y RHAN HON

STORI 34

Math Newydd o Fwyd

Mae’r bwyd arbennig yma yn disgyn o’r nef oddi wrth Dduw.

STORI 35

Jehofa yn Rhoi’r Gyfraith

Mae ddwy gyfraith yn pwysicach na’r Deg Gorchymyn i gyd, ond pa rhai?

STORI 36

Y Llo Aur

Pam a fuasai pobl yn addoli cerflun sydd wedi ei wneud o fetel?

STORI 37

Pabell i Addoli Duw

Roedd ei ystafell mewnol yn cynnwys arch y cyfamod.

STORI 38

Y Deuddeg Ysbïwr

Mae deg o’r ysbïwyr yn dweud un peth, ond mae’r ddau arall yn dweud rhywbeth gwahanol. Pwy ydy’r Israeliaid yn credu?

STORI 39

Ffon Aaron yn Blodeuo

Sut gallai darn o bren tyfu blodau a ffrwyth da dros nos?

STORI 40

Moses yn Taro’r Graig

Cafodd Moses y dŵr, ond roedd Jehofa yn ddig gyda fe.

STORI 41

Y Sarff Bres

Pam buasai Duw yn anfon nadroedd gwenwynig i frathu’r Israeliaid?

STORI 42

Asen Sy’n Siarad

Mae’r asen yn gweld rhywbeth ar y ffordd ni allai Balaam ei weld.

STORI 43

Arweinydd Newydd

Mae Moses dal yn gryf, felly pam y mae Josua yn cymryd ei le?

STORI 44

Rahab yn Cuddio’r Ysbïwyr

Sut ydy Rahab yn helpu’r ddau ddyn a pha cymwynas ydy hi’n gofyn?

STORI 45

Croesi’r Iorddonen

Mae yna gwyrth pan mae’r offeiriaid yn cerdded i mewn i’r dŵr.

STORI 46

Muriau Jericho

Sut gall edau coch atal mur rhag disgyn i lawr?

STORI 47

Lleidr yn Israel

Ydy un dyn drwg yn medru achosi trafferth i genedl gyfan?

STORI 48

Trigolion Doeth Gibeon

Maen nhw’n twyllo Josua a’r Israeliaid i wneud addewid, ond mae’r Israeliaid yn cadw eu haddewid.

STORI 49

Achub Pobl Gibeon

Mae Jehofa yn wneud rhywbeth ar gyfer Josua sydd erioed wedi cael ei ailadrodd.

STORI 50

Dwy Ddynes Ddewr

Mae Barac yn arwain byddin Israel i ryfel, ond pam ydy Jael yn haeddu clod?

STORI 51

Ruth a Naomi

Ruth yn gadael ei chartref i aros gyda Naomi ac addoli Jehofa.

STORI 52

Gideon a’i Fyddin Fechan

Dewisiodd Duw y milwyr ar gyfer y fyddin fechan yma trwy brawf anarferol iawn.

STORI 53

Addewid Jefftha

Mae addewid Jefftha yn achosi canlyniadau iddo fo a’i ferch hefyd.

STORI 54

Y Dyn Cryfaf Erioed

Sut wnaeth Delila darganfod cyfrinach nerth Samson?

STORI 55

Samuel yn Was i Dduw

Mae Duw yn defnyddio Samuel ifanc i anfon neges cryf at archoffeiriad Eli.