Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 STORI 28

Babi yn Cael ei Achub

Babi yn Cael ei Achub

WELI di’r babi bach yn crio ac yn dal yn dynn ym mys y ferch? Moses yw hwn. Wyt ti’n gwybod pwy yw’r ferch dlos? Tywysoges yw hi, merch Pharo ei hun.

Llwyddodd mam Moses i guddio ei baban am dri mis fel na fyddai’n cael ei ladd gan yr Eifftiaid. Ond roedd hi’n poeni y byddai rhywun yn dod o hyd iddo. Felly dyma hi’n penderfynu ei achub.

Cymerodd fasged wedi ei gwneud o frwyn a’i gorchuddio â thar fel na fyddai’n gollwng dŵr. Yna, fe roddodd Moses yn y fasged a’i rhoi yng nghanol yr hesg ar lan afon Neil. Arhosodd Miriam, chwaer Moses, er mwyn gweld beth fyddai’n digwydd.

Yn fuan wedyn, daeth merch Pharo i ymdrochi yn yr afon. Yn sydyn, dyma hi’n gweld y fasged yng nghanol yr hesg. Dywedodd wrth un o’i morynion: ‘Dos i nôl y fasged honno i mi.’ Pan agorodd y dywysoges y fasged, gwelodd fod baban hardd ynddi! Roedd Moses druan yn crio, a theimlodd y dywysoges drosto. Doedd hi ddim eisiau iddo gael ei ladd.

Aeth Miriam ati a gofyn: ‘Ga’ i fynd i nôl un o ferched yr Israeliaid i fagu’r plentyn i chi?’

‘Cei, gwna hynny,’ meddai’r dywysoges.

Rhedodd Miriam adref i ddweud wrth ei mam. Pan aeth mam Moses i weld y dywysoges, dywedodd y dywysoges: ‘Cymera’r plentyn hwn a’i fagu imi, ac fe wna i dalu iti.’

Felly, roedd mam Moses yn medru gofalu am ei mab. Yn ddiweddarach, pan oedd Moses yn hŷn, fe aeth ei fam ag ef at y dywysoges a dyma hithau’n ei fabwysiadu. A dyna sut y cafodd Moses ei fagu fel mab i’r dywysoges, yn un o deulu Pharo.