Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniad

Cyflwyniad
  • Oes rhywun ’roeddech chi’n ei garu wedi huno mewn marwolaeth?

  • Ydych chi’n dal i alaru?

  • Oes angen help arnoch chi i ymdrin â’ch galar?

  • Oes ’na obaith ar gyfer y meirw?

  • Os oes ’na, beth ydi e?

  • Sut medrwn ni fod yn sicr?

Yn y llyfryn hwn, fe roddir atebion cysurlon o’r Beibl i gwestiynau o’r fath. ’Rydym yn eich gwahodd chi i’w ddarllen yn ofalus.