Pan Fo Rhywun ’Rydych Yn Ei Garu Yn Marw

Oes rhywun ’roeddech chi’n ei garu wedi huno mewn marwolaeth? Oes angen help arnoch chi i ymdrin â’ch galar?

Cyflwyniad

Yn y llyfryn hwn, fe roddir atebion cysurlon o’r Beibl i bawb sy’n galaru.

“’Dyw E Ddim yn Wir!”

Mae trasiedïau yn taro teuluoedd ar drwy’r holl fyd bob dydd.

Ai Peth Normal Ydi Teimlo Fel Hyn?

Wedi i chi ddioddef colli rhywun annwyl, oes rhywbeth allan o’i le rywsut mewn rhoi mynegiant i dristwch eich galar?

Sut ’Medra’ i Fyw Gyda’m Galar?

Dylech chi ddal y dagrau yn ôl, neu adael i’r dagrau lifo?

Sut Gall Eraill Helpu?

Bydd ffrindiau go iawn yn barod i helpu rhywun sy’n galaru ac yn cymryd y cam cyntaf i’w gysuro.

Gobaith Sicr ar gyfer y Meirw

Fe all fod yn anodd y tu hwnt goddef meddwl na fedrir byth eto siarad â’ch anwylyn, na chwerthin gydag e, na’i ddal yn agos. Mae’r Beibl, fodd bynnag, yn cynnig gobaith.