Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 RHAN 14

Sut Gallwch Ddangos Eich Bod Chi’n Ffyddlon i Jehofa?

Sut Gallwch Ddangos Eich Bod Chi’n Ffyddlon i Jehofa?

Sefwch yn gadarn ar ochr Duw. 1 Pedr 5:​6-9

Peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw ddathliad sydd ddim yn cyd-fynd â’r Beibl. Mae’n cymryd dewrder i wneud hyn.

Peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw fath o wleidyddiaeth; dydy hyn ddim yn cefnogi Jehofah a’i Deyrnas.

 Dewiswch yn ddoeth—gwrandewch ar Dduw. Mathew 7:​24, 25

Gwnewch ffrindiau gyda Thystion Jehofah; byddan nhw’n eich helpu chi i agosáu at Dduw.

Daliwch ati i ddysgu am Dduw ac i geisio bod yn ufudd i’w orchmynion.

Pan fydd eich ffydd yn cryfhau, dylech chi gysegru eich bywyd i Jehofah a chael eich bedyddio.​​—⁠Mathew 28:⁠19.

Gwrandewch ar Dduw. Darllenwch y Beibl, a gofynnwch i Dystion Jehofah eich helpu chi i’w ddeall. Yna, rhowch y wybodaeth ar waith. Os gwnewch hyn fe fyddwch yn byw am byth.​​—⁠Salm 37:⁠29.