Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 GWERS 28

Beth Sydd ar Gael ar Ein Gwefan?

Beth Sydd ar Gael ar Ein Gwefan?

Ffrainc

Gwlad Pwyl

Rwsia

Dywedodd Iesu Grist wrth ei ddilynwyr: “Boed i’ch goleuni chwithau lewyrchu gerbron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich Tad, yr hwn sydd yn y nefoedd.” (Mathew 5:16) Er mwyn gwneud hynny, rydyn ni’n defnyddio technoleg fodern, gan gynnwys y rhyngrwyd. Gwefan swyddogol Tystion Jehofa yw jw.org ac yno y cewch wybodaeth am ein daliadau a’n gwaith. Beth sydd ar y wefan?

Atebion y Beibl i gwestiynau sy’n codi’n aml. Gallwch ddod o hyd i atebion i rai o’r cwestiynau pwysicaf a ofynnwyd erioed. Er enghraifft, mae’r taflenni A Fydd Pobl yn Dioddef am Byth? ac A Fydd y Meirw yn Cael Byw Eto? ar gael mewn dros 600 o ieithoedd. Hefyd, mae’r New World Translation ar gael mewn dros 130 o ieithoedd ynghyd ag adnoddau eraill i’ch helpu chi i astudio’r Beibl, gan gynnwys y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? a’r rhifynnau diweddaraf o’r Watchtower a’r Awake! Gallwch ddarllen neu wrando ar lawer o’r cyhoeddiadau hyn ar-lein neu eu lawrlwytho mewn fformatiau fel MP3, PDF, ac EPUB. Medrwch chi hyd yn oed argraffu ychydig o dudalennau i’w rhoi i rywun sy’n dangos diddordeb, a hynny yn ei iaith ei hun! Mae fideos ar gael mewn ugeiniau o ieithoedd arwyddion. Cewch lawrlwytho darlleniadau dramatig o’r Beibl, dramâu, a cherddoriaeth hyfryd ichi wrando arnyn nhw yn eich amser eich hun.

Gwybodaeth ffeithiol am Dystion Jehofa. Ar ein gwefan, cewch newyddion a fideos am waith byd-eang a gwaith dyngarol Tystion Jehofa, ynghyd â digwyddiadau sy’n effeithio arnon ni. Hefyd, cewch wybodaeth am ein cynadleddau a manylion cyswllt y swyddfeydd cangen.

Drwy’r ffyrdd hyn, rydyn ni’n sicrhau bod goleuni’r gwirionedd yn disgleirio ledled y byd. Mae pobl ar bob cyfandir, gan gynnwys yr Antarctig, yn elwa. Rydyn ni’n gweddïo am i “air yr Arglwydd fynd rhagddo” drwy’r byd i gyd, er gogoniant Duw.—2 Thesaloniaid 3:1.

  • Sut mae jw.org yn helpu mwy o bobl i ddysgu gwirionedd y Beibl?

  • Beth sydd o ddiddordeb i chi ar ein gwefan?