Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 GWERS 24

Sut Mae Ein Gwaith Byd-Eang yn Cael ei Ariannu?

Sut Mae Ein Gwaith Byd-Eang yn Cael ei Ariannu?

Nepal

Togo

Prydain

Bob blwyddyn, mae ein cyfundrefn yn cyhoeddi ac yn dosbarthu cannoedd o filiynau o Feiblau a chyhoeddiadau eraill yn ddi-dâl. Rydyn ni’n adeiladu ac yn gofalu am Neuaddau’r Deyrnas a swyddfeydd cangen. Rydyn ni’n talu costau miloedd o genhadon a gweithwyr Bethel, ac yn rhoi cymorth pan fo trychinebau’n digwydd. Efallai eich bod chi’n gofyn, ‘Sut mae hyn i gyd yn cael ei ariannu?’

Dydyn ni ddim yn codi tâl aelodaeth, nac yn gwneud casgliadau nac yn gofyn am ddegwm. Er bod cost y gwaith pregethu yn uchel, dydyn ni ddim yn mynnu arian gan bobl. Dros ganrif yn ôl, dywedodd ail rifyn y Watchtower ein bod ni’n credu mai Jehofa yw’r un sydd yn ein cefnogi ac “ni fyddwn byth yn ymbil nac yn deisyf ar bobl am gefnogaeth”—ac nid ydyn ni erioed wedi gwneud hynny!—Mathew 10:8.

Cyfraniadau gwirfoddol sy’n talu am ein gwaith. Mae llawer o bobl yn gwerthfawrogi ein gwaith o ddysgu’r Beibl ac yn cyfrannu tuag ato. Mae’r Tystion eu hunain yn hapus i gyfrannu arian, amser, egni, ac adnoddau eraill er mwyn gwneud ewyllys Duw drwy’r byd. (1 Cronicl 29:9) Yn Neuadd y Deyrnas, a’r cynulliadau, ceir blychau cyfrannu lle gall pobl roi arian os ydyn nhw’n dymuno, neu mae’n bosibl i gyfrannu drwy fynd i’r wefan jw.org. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfraniadau yn cael eu rhoi gan bobl nad ydyn nhw’n ennill llawer o arian, fel, er enghraifft, y weddw dlawd y soniodd Iesu amdani a roddodd ddau ddarn bychan o bres yng nghist trysorfa’r deml. (Luc 21:1-4) Felly, gall unrhyw un “osod cyfran o’r neilltu” a rhoi “o wirfodd ei galon.”—1 Corinthiaid 16:2; 2 Corinthiaid 9:7.

Rydyn ni’n hyderus y bydd Jehofa yn sicrhau bod ei ewyllys yn cael ei wneud drwy ysgogi’r rhai sydd eisiau ‘anrhydeddu’r Arglwydd â’u cyfoeth’ i gefnogi gwaith y Deyrnas.—Diarhebion 3:9.

  • Sut mae ein cyfundrefn ni’n wahanol i grefyddau eraill?

  • Sut mae cyfraniadau gwirfoddol yn cael eu defnyddio?