Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 GWERS 13

Roedd Timotheus Eisiau Helpu Pobl

Roedd Timotheus Eisiau Helpu Pobl

Dyn ifanc oedd Timotheus a oedd yn hapus i helpu eraill. Teithiodd i lawer o lefydd i helpu pobl. Oherwydd hyn, roedd yn byw bywyd cyffrous iawn. Hoffet ti glywed mwy am ei hanes?—

Fe wnaeth mam a nain Timotheus ei ddysgu am Jehofa

Cafodd Timotheus ei fagu mewn dinas o’r enw Lystra. Pan oedd yn fach, dechreuodd ei fam Eunice a’i nain Lois ei ddysgu am Jehofa. Wrth i Timotheus dyfu roedd eisiau helpu pobl eraill i ddysgu am Jehofa.

Roedd Timotheus dal yn ddyn ifanc pan ofynnodd Paul iddo deithio gydag ef er mwyn pregethu mewn llefydd eraill. Dywedodd Timotheus: ‘Ydw! Dw i’n fodlon mynd i helpu pobl eraill.’

 Teithiodd Timotheus gyda Paul i Thesalonica, sef dinas ym Macedonia. Er mwyn cyrraedd yno, roedd rhaid iddyn nhw gerdded yn bell, ac wedyn mynd mewn cwch. O’r diwedd, maen nhw’n cyrraedd y ddinas ac yn helpu llawer o bobl i ddysgu am Jehofa. Ond roedd rhai pobl yn gas gyda nhw a’n ceision eu brifo nhw. Felly roedd rhaid i Timotheus a Paul adael a mynd i bregethu yn rhywle arall.

Cafodd Timotheus fywyd cyffrous a hapus

Rai misoedd wedyn, gofynnodd Paul i Timotheus fynd yn ôl i Thesalonica i weld a oedd y brodyr yn gwneud yn iawn. Roedd mynd yn ôl i’r ddinas beryglus honno yn gofyn am lawer o ddewrder. Ond, aeth Timotheus yn ei ôl oherwydd ei fod yn pryderu am y brodyr. Daeth yn ôl at Paul gyda newyddion da. Roedd y brodyr yn Thesalonica yn gwneud yn dda iawn!

Gweithiodd Timotheus gyda Paul am flynyddoedd lawer. Un tro, ysgrifennodd Paul mai Timotheus oedd y person gorau y buasai’n gallu ei anfon i helpu’r cynulleidfaoedd. Roedd Timotheus yn caru Jehofa ac yn caru pobl.

Wyt ti’n caru pobl ac eisiau eu helpu nhw i ddysgu am Jehofa?— Os wyt ti, fe gei di fywyd cyffrous a hapus iawn, yn union fel y cafodd Timotheus!