Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 GWERS 8

Roedd Gan Joseia Ffrindiau Da

Roedd Gan Joseia Ffrindiau Da

Wyt ti’n meddwl ei bod hi’n anodd gwneud yr hyn sy’n iawn?— Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl ei bod hi. Mae’r Beibl yn adrodd hanes bachgen o’r enw Joseia. Roedd hi’n anodd dros ben iddo wneud yr hyn oedd yn iawn. Ond roedd ganddo ffrindiau da oedd yn ei helpu. Gad inni ddysgu mwy am Joseia a’i ffrindiau.

Amon, brenin Jwda, oedd tad Joseia. Dyn drwg iawn oedd Amon, ac roedd yn addoli delwau. Pan fu farw tad Joseia, daeth Joseia’n frenin yn Jwda. Ond dim ond wyth mlwydd oed oedd Joseia! A oedd Joseia yn ddrwg fel ei dad?— Nac oedd!

Rhybuddiodd Seffaneia’r bobl rhag addoli delwau

Hyd yn oed pan oedd yn fachgen ifanc, roedd Joseia eisiau bod yn ufudd i Jehofa. Felly, dim ond pobl a oedd yn caru Jehofa oedd Joseia yn dewis fel ffrindiau. Roedden nhw wedi helpu Joseia i wneud yr hyn a oedd yn iawn. Pwy oedd rhai o’i ffrindiau?

Un ohonyn nhw oedd Seffaneia. Roedd Seffaneia yn broffwyd a rybuddiodd bobl  Jwda y byddai pethau drwg yn digwydd iddyn nhw petaen nhw’n addoli delwau. Gwrandawodd Joseia ar Seffaneia ac addolodd Jehofa yn hytrach na delwau.

Un o ffrindiau eraill Joseia oedd Jeremeia. Roedden nhw tua’r un oed ac yn byw wrth ymyl ei gilydd tra oedden nhw’n tyfu i fyny. Roedden nhw’n ffrindiau da iawn. Pan fu farw Joseia, ysgrifennodd Jeremeia gân arbennig i fynegi ei hiraeth amdano. Helpodd Jeremeia a Joseia ei gilydd i wneud yr hyn oedd yn iawn, ac i fod yn ufudd i Jehofa.

Helpodd Joseia a Jeremeia ei gilydd i wneud yr hyn oedd yn iawn

Beth medri di ei ddysgu oddi wrth esiampl Joseia?— Hyd yn oed pan oedd Joseia yn fachgen bach, roedd eisiau gwneud yr hyn oedd yn iawn. Roedd yn gwybod y dylai fod yn ffrindiau gyda phobl oedd yn caru Jehofa. Gwna yn siŵr dy fod ti’n dewis ffrindiau sy’n caru Jehofa ac sy’n gallu dy helpu di i wneud yr hyn sy’n iawn!