Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 GWERS 5

Daliodd Samuel ati i Wneud yr Hyn Oedd yn Gywir

Daliodd Samuel ati i Wneud yr Hyn Oedd yn Gywir

O’r adeg pan oedd yn fachgen ifanc, roedd Samuel yn byw ac yn gweithio yn y tabernacl. Dyma lle roedd pobl yn dod i addoli Jehofa. Wyt ti’n gwybod sut daeth Samuel i fyw yn y tabernacl? Gad inni ddysgu yn gyntaf am ei fam, Hanna.

Am amser hir, roedd Hanna eisiau cael babi, ond doedd hi ddim yn gallu cael plant. Felly, gweddïodd ar Jehofa a gofyn yn daer am ei help. Addawodd Hanna iddo petai hi’n cael mab, fe fyddai’n ei anfon i fyw a gweithio yn y tabernacl. Atebodd Jehofa ei gweddi, a chafodd hi fab. Rhoddodd yr enw Samuel ar ei mab. Ac yn union fel addawodd Hanna, aeth â Samuel i’r tabernacl pan oedd yn dri neu’n bedwar mlwydd oed. Yno, dechreuodd weithio a gwasanaethu Duw.

Prif offeiriad oedd Eli. Felly, gwaith Eli oedd cynrychioli’r bobl o flaen Duw. Roedd ei ddau fab yn gweithio yno hefyd. Cofia, mai tŷ Jehofa oedd y tabernacl. Dyna lle roedd pobl yn mynd i addoli Duw, ac roedden nhw i fod i wneud pethau da yno. Ond roedd meibion Eli yn gwneud pethau drwg iawn. Gwelodd Samuel yr hyn roedden nhw’n ei wneud. A wnaeth Samuel bethau drwg fel meibion Eli?— Na, daliodd ati i wneud yr hyn oedd yn gywir, fel y dysgodd ei rieni iddo ei wneud.

Beth wyt ti’n meddwl y dylai Eli fod wedi ei wneud i’w ddau fab?— Dylai fod wedi eu cosbi nhw a’u rhwystro rhag gweithio yn nhŷ Duw. Ond, ni wnaeth Eli hynny, felly, roedd Jehofa wedi gwylltio wrtho ef a’i ddau fab. Penderfynodd Jehofa eu cosbi nhw.

Rhoddodd Samuel neges Jehofa i Eli

Un noson, tra oedd Samuel yn cysgu, fe glywodd rywun yn galw arno: ‘Samuel!’ Rhedodd at Eli, ond dywedodd Eli: ‘Wnes i ddim dy alw di.’ Digwyddodd hyn ddwywaith eto. Ac ar ôl y trydydd tro, dywedodd Eli wrth Samuel: “Os clywi di’r llais eto, dylet ddweud: ‘Os gweli di’n dda Jehofa, siarada, rwy’n gwrando.’”  Felly, dyna beth wnaeth Samuel. Dywedodd Jehofa wrth Samuel: ‘Dyweda wrth Eli y byddaf yn cosbi ei deulu am y pethau drwg maen nhw wedi eu gwneud.’ Wyt ti’n meddwl ei bod hi’n hawdd i Samuel roi’r neges yma i Eli?— Nac oedd, doedd hi ddim. Ond, er bod ofn ar Samuel, fe wnaeth yn union fel y dywedodd Jehofa. Daeth gair Jehofa yn wir. Cafodd meibion Eli eu lladd, a bu farw Eli hefyd.

Mae Samuel yn esiampl dda i ni. Gwnaeth yr hyn oedd yn gywir hyd yn oed pan welodd bobl eraill yn gwneud pethau drwg. Beth amdanat ti? Fyddi di’n gwneud yr hyn sydd yn gywir fel y gwnaeth Samuel? Os gwnei di, fe fyddi di yn gwneud Jehofa a’th rieni’n hapus.

DARLLENA YN DY FEIBL