Dysgu Eich Plant

Rieni, defnyddiwch y storïau hyn i ddysgu gwersi pwysig o’r Beibl i’ch plant.

Cyflwyniad

Gall geiriau o’r llyfr Deuteronomium eich helpu chi wrth ichi fagu eich plant.

Cyfrinach Rydyn Ni’n Hapus i Wybod Amdani

Mae’r Beibl yn sôn am ‘gyfrinach’ arbennig. Hoffet ti wybod y gyfrinach?

Roedd Rebeca Eisiau Gwneud Jehofa yn Hapus

Beth gallwn ni ei wneud i fod fel Rebeca? Darllen y stori, a dysgwch fwy amdani.

Rhoddodd Rahab Ffydd yn Jehofa

Dysgu sut cafodd Rahab a’i theulu eu hachub pan ddinistriwyd Jericho.

Gwnaeth ei Thad a Jehofa yn Hapus

Pa addewid gadwodd merch Jefftha? Sut medrwn ni ddilyn ei hesiampl?

Daliodd Samuel ati i Wneud yr Hyn Oedd yn Gywir

Sut gelli di ddilyn esiampl Samuel a gwneud yr hyn sy’n gywir, hyd yn oed pan fydd pobl eraill yn gwneud pethau drwg?

Nid Oedd Ofn ar Dafydd

Darllenwch y stori gyffrous yma i weld pam roedd Dafydd mor ddewr.

Wyt Ti’n Teimlo’n Ofnus ac yn Unig Weithiau?

Beth ddywedodd Jehofa wrth Elias pan oedd yn teimlo’n unig? Beth gelli di ei ddysgu o hanes Elias?

Roedd Gan Joseia Ffrindiau Da

Mae’r Beibl yn dweud roedd yn anodd iawn i Joseia wneud yr hyn oedd yn iawn. Gweld sut gwnaeth ei ffrindiau ei helpu.

Ni Wnaeth Jeremeia Ddal yn ôl Rhag Siarad am Jehofa

Er bod pobl yn gwneud hwyl am ei ben ac yn gwylltio wrtho, pam daliodd Jeremeia ati i siarad am Dduw?

Roedd Iesu Bob Amser yn Ufudd

Dydy hi ddim bob amser yn hawdd ufuddhau i’th rieni. Gweld sut gall esiampl Iesu dy helpu.

Roedden Nhw’n Ysgrifennu am Iesu

Dysga am wyth o ysgrifenwyr y Beibl a oedd yn byw yr un amser â Iesu ac yn ysgrifennu am ei fywyd.

Roedd Nai Paul yn Ddewr

Achubodd y dyn ifanc fywyd ei ewythr. Sut?

Roedd Timotheus Eisiau Helpu Pobl

Sut medri di gael bywyd cyffrous a hapus, fel cafodd Timotheus?

Teyrnas a Fydd yn Rheoli’r Holl Ddaear

Pa fath o le bydd y ddaear pan fydd Iesu yn rheoli drosti? Hoffi di fyw yno?