Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Ai Bwriad Duw Oedd Hyn?

Ai Bwriad Duw Oedd Hyn?

DARLLENWCH unrhyw bapur newydd. Gwyliwch y teledu, neu gwrandewch ar y radio. Mae’r cyfryngau’n llawn hanesion am drosedd, rhyfel a therfysgaeth! Meddyliwch am eich problemau eich hun. Efallai bod salwch neu brofedigaeth yn achosi poen enbyd i chi. Efallai eich bod chi’n teimlo fel y dyn da Job, a ddywedodd ei fod “yn llwythog gan flinder.”—⁠Job 10:15.

Gofynnwch i chi’ch hun:

  • Ydy’r hyn sy’n digwydd imi ac i bawb arall yn rhan o fwriad Duw?

  • Lle caf help i ymdopi â’m problemau?

  • Oes unrhyw obaith y byddwn ni’n gweld heddwch ar y ddaear ryw ddydd?

Mae’r Beibl yn rhoi atebion argyhoeddiadol i’r cwestiynau hyn.

 MAE’R BEIBL YN DYSGU Y BYDD DUW YN GWNEUD Y PETHAU HYN AR Y DDAEAR.

“Fe sych bob deigryn o’u llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain na phoen.”—⁠Datguddiad 21:4

“Fe lama’r cloff fel hydd.”—⁠Eseia 35:6

“Fe agorir llygaid y deillion.”—⁠Eseia 35:5

 “Mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn eu beddau . . . yn dod allan.”—⁠Ioan 5:28, 29

“Ni ddywed neb o’r preswylwyr, ‘Rwy’n glaf.’”—⁠Eseia 33:24

“Bydded digonedd o ŷd yn y wlad.”—⁠Salm 72:16

 ELWA AR YR HYN MAE’R BEIBL YN EI DDYSGU

Peidiwch â bod yn rhy gyflym i ddiystyru’r hyn rydych chi wedi ei ddarllen ar y tudalennau blaenorol fel petai’n freuddwyd. Mae Duw wedi addo y bydd yn gwneud i’r pethau hyn ddigwydd, ac mae’r Beibl yn esbonio sut y bydd yn gwneud hynny.

Ond mae’r Beibl yn gwneud mwy na hynny. Mae’n rhoi’r allwedd i chi fwynhau bywyd gwirioneddol ystyrlon hyd yn oed nawr. Meddyliwch am ennyd am eich pryderon a’ch problemau. Efallai eich bod chi’n wynebu problemau ariannol, problemau teuluol, salwch neu brofedigaeth. Gall y Beibl eich helpu chi heddiw i ymdopi â phroblemau, ac fe all liniaru ar eich pryderon drwy ateb cwestiynau fel hyn:

  • Pam rydyn ni’n dioddef?

  • Sut gallwn ni ymdopi â phryderon bywyd?

  • Sut gallwn ni wneud ein bywyd teuluol yn hapusach?

  • Beth sy’n digwydd inni ar ôl inni farw?

  • A fyddwn ni’n gweld ein hanwyliaid marw eto?

  • Sut gallwn ni fod yn sicr y bydd Duw yn cadw at ei air ynglŷn â’r dyfodol?

 Mae’r ffaith eich bod chi’n darllen y llyfr hwn yn dangos bod gennych ddiddordeb yn yr hyn mae’r Beibl yn ei ddysgu. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu. Sylwch fod y cwestiynau yn cyfateb i’r paragraffau. Mae miliynau wedi mwynhau defnyddio’r dull cwestiwn ac ateb wrth drafod y Beibl gyda Thystion Jehofa. Rydyn ni’n gobeithio y cewch chi’r un pleser. Boed i Dduw eich bendithio wrth i chi fwynhau’r profiad cyffrous o ddarganfod beth mae’r Beibl yn ei wir ddysgu!