Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau Yn Y Weinidogaeth—Gwneud Ail Alwad

Hogi Ein Sgiliau Yn Y Weinidogaeth—Gwneud Ail Alwad

PAM MAE’N BWYSIG? Mae llawer sy’n dangos diddordeb yn neges y Deyrnas eisiau canfod y gwirionedd am Dduw. (Esei 55:6) Er mwyn inni allu eu dysgu’n gynyddol, rhaid inni alw’n ôl dro ar ôl tro. Mae pobl yn wynebu gwahanol heriau, felly bydd y ffordd rydyn ni’n meithrin eu diddordeb yn amrywio. Ond, byddan ni’n fwy effeithiol os paratown yn dda gyda nod neilltuol ar gyfer pob ymweliad, a’r prif nod yn y pen draw yw dechrau astudiaeth Feiblaidd.

SUT I FYND ATI?

  • Ceisia alw’n ôl yn brydlon, efallai o fewn ychydig o ddyddiau.—Mth 13:19

  • Bydda’n gyfeillgar a pharchus. Ceisia ymlacio

  • Dechrau gyda chyfarchiad cynnes. Defnyddia enw’r person. Atgoffa ef pam rwyt ti wedi galw’n ôl—efallai cei ateb cwestiwn drwy ddod â’r cylchgrawn diweddaraf, dangos ein gwefan, chwarae fideo, neu ddangos sut rydyn ni’n astudio’r Beibl. Addasa dy sylwadau os oes pwnc arall ar ei feddwl.—Php 2:4

  • Rho ddŵr ar hadau’r gwirionedd sydd yn ei galon wrth rannu syniad Ysgrythurol ac efallai gadael llenyddiaeth. (1Co 3:6) Adeilada berthynas gyfeillgar ag ef

  • Paratoa’r ffordd ar gyfer yr alwad nesaf