Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cadw’n Effro ac yn Weithgar Pan Fo Dy Amgylchiadau yn Newid

Cadw’n Effro ac yn Weithgar Pan Fo Dy Amgylchiadau yn Newid

Mae newidiadau’n siŵr o ddigwydd, yn enwedig yn ystod y dyddiau olaf hyn. (1Co 7:31) Eu disgwyl neu beidio, boed da neu ddrwg, gall newidiadau amharu ar ein haddoliad a rhoi straen ar ein perthynas â Jehofa. Beth fydd yn ein helpu i gadw’n effro ac yn weithgar yn ysbrydol yn ystod cyfnod o newid? Gwylia’r fideo Staying Spiritually Grounded While Moving, ac yna ateba’r cwestiynau canlynol:

  • Pa gyngor roddodd un brawd i’r tad?

  • Sut roedd yr egwyddor yn Mathew 7:25 yn berthnasol i sefyllfa’r teulu?

  • Sut gwnaeth y teulu gynllunio ymlaen llaw ar gyfer symud, a sut gwnaeth hyn eu helpu?

  • Beth helpodd y teulu i addasu i gynulleidfa a thiriogaeth newydd?

Pa newidiadau mawr rydw i wedi eu profi yn ddiweddar?

Sut gallaf roi’r egwyddorion yn y fideo hwn ar waith yn fy sefyllfa i?