Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gwersi o Lyfr Jona

Gwersi o Lyfr Jona

Mae Jehofa wedi cadw hanesion dynion a merched ffyddlon yn ei Air er mwyn dysgu gwersi gwerthfawr inni. (Rhu 15:4) Beth wnest ti ei ddysgu o lyfr Jona? Gwylia’r fideo Family Worship: Jonah—Learning From Jehovah’s Mercy, ac yna ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pa heriau wynebodd y tri chyhoeddwr yn y fideo?

  • Sut gall llyfr Jona ein hannog hyd yn oed os ydyn ni wedi cael ein disgyblu neu wedi colli breintiau yn y gynulleidfa? (1Sa 16:7; Jon 3:1, 2)

  • Sut gall hanes Jona ein helpu i gadw agwedd bositif tuag at ein tiriogaeth? (Jon 4:11; Mth 5:7)

  • Sut gall profiad Jona roi cysur i ni pan ydyn ni’n cael ein taro gan broblemau iechyd hir dymor? (Jon 2:1, 2, 7, 9)

  • Beth wnest ti ei ddysgu o’r fideo sy’n tanlinellu gwerth darllen y Beibl a myfyrio arno?