Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | OBADEIA 1–JONA 4

Dysga Oddi Wrth Dy Gamgymeriadau

Dysga Oddi Wrth Dy Gamgymeriadau

Mae hanes Jona yn dangos na fydd Jehofa yn troi ei gefn arnon ni pan faglwn. Ond, mae Duw’n disgwyl inni ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau a gwneud y newidiadau sydd eu hangen.

Jon 1:3

Pa gamgymeriad a wnaeth Jona pan gafodd aseiniad gan Jehofa?

Jon 2:1-10

Am beth gweddïodd Jona, a sut gwnaeth Jehofa ymateb?

Jon 3:1-3

Sut dangosodd Jona ei fod wedi dysgu oddi wrth ei gamgymeriadau?