Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Beth Yw Gwir Gariad?

Beth Yw Gwir Gariad?

Bwriad Jehofa oedd i briodas fod yn rhwymyn parhaol rhwng dyn a dynes. (Ge 2:22-24) Byddai ysgariad ddim ond yn opsiwn mewn achosion o anfoesoldeb rhywiol. (Mal 2:16; Mth 19:9) Gan fod Jehofa eisiau i briodasau fod yn hapus, mae ef wedi rhoi egwyddorion i Gristnogion i’w helpu i ddewis cymar yn ddoeth, a chadw eu priodas yn hapus.—Pre 5:4-6.

GWYLIA’R FIDEO BETH YW GWIR GARIAD?, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam roedd cyngor Frank a Bonnie i’w merch, Liz, wrth gywiro ei ffordd o feddwl, yn gariadus a doeth?

  • Pam nad yw’n ddoeth i feddwl y gelli di newid y person rwyt ti’n ei ganlyn?

  • Pa gyngor call a roddodd Paul a Priscilla i Liz?

  • Pam cododd broblemau ym mhriodas Zach a Megan?

  • Pa weithgareddau ysbrydol oedd gan John a Liz yn gyffredin?

  • Pam y dylet ddod i adnabod cymeriad cêl y galon yr un rwyt yn ei ganlyn cyn gwneud adduned priodas â’r person hwnnw? (1Pe 3:4)

  • Beth yw gwir gariad? (1Co 13:4-8)