Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Cysylltu â Phawb yn Ein Tiriogaeth

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Cysylltu â Phawb yn Ein Tiriogaeth

PAM MAE’N BWYSIG: Proffwydodd Sechareia y byddai pobl o bob iaith a chenedl yn ymateb yn ffafriol i’r newyddion da. (Sech 8:23) Ond pwy fydd yn eu dysgu? (Rhuf 10:13-15) Mae gennyn ni’r fraint a’r cyfrifoldeb i rannu’r newyddion da â phawb yn ein tiriogaeth.—od-E 84 ¶10-11.

SUT I FYND ATI?

  • Rhaid paratoi. A wyt ti’n cwrdd â phobl sy’n siarad iaith arall? Gelli di ddefnyddio’r ap JW Language i ddysgu cyflwyniad syml. Neu gelli di ddangos person ar dy ddyfais symudol sut i gael hyd i fwy o wybodaeth yn ei iaith ei hun ar jw.org

  • Bydda’n effro. Wrth weithio o ddrws i ddrws, yn lle anwybyddu pobl sy’n cerdded heibio neu’n aros yn eu ceir, gelli di dystiolaethu iddyn nhw. Wrth dystiolaethu’n gyhoeddus, canolbwyntia ar dy brif nod, sef rhoi tystiolaeth

  • Bydda’n ddiwyd. Dal ati i geisio cyrraedd y rhai nad oedd gartref. Gwna ymdrech i gwrdd â rhywun ym mhob tŷ, efallai ar adeg wahanol neu ar ddiwrnod arall o’r wythnos. Er mwyn cyrraedd rhai, mae’n bosib y bydd rhaid cysylltu drwy lythyr, ffôn, neu dystiolaethu’n anffurfiol

  • Datblyga’r diddordeb. Galwa’n ôl yn brydlon ar unrhyw ddiddordeb. Os yw’r person yn siarad iaith wahanol, ceisia ddod o hyd i rywun sy’n gymwys i’w helpu yn ei iaith ei hun. Dylet ti ddal ati i alw arno nes i gyhoeddwr sy’n siarad ei iaith gysylltu ag ef.—od-E 94 ¶39-40

GWYLIA’R FIDEO PREACHING IN “THE MOST DISTANT PART OF THE EARTH,” AC YNA GOFYNNA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Sut gwnaeth y brodyr a chwiorydd baratoi ar gyfer cysylltu â phobl mewn tiriogaeth anghysbell? (1Co 9:22, 23)

  • Pa heriau oedd rhaid iddyn nhw eu gorchfygu?

  • Pa fendithion wnaethon nhw eu mwynhau?

  • Pa ymdrechion elli di eu gwneud i gysylltu â mwy o bobl yn dy diriogaeth?