Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW

“Dyma Fi; Anfon Fi”

“Dyma Fi; Anfon Fi”

Mae agwedd barod Eseia yn werth ei hefelychu. Dangosodd ffydd ac ymateb i’r hyn oedd ei angen, er nad oedd yn gwybod y manylion i gyd. (Esei 6:8) Ydy hi’n bosibl iti newid dy sefyllfa bersonol i wasanaethu lle mae mwy o angen am gyhoeddwyr y Deyrnas? (Sal 110:3) Wrth gwrs, mae’n rhaid “amcangyfri’r gost” o symud. (Lc 14:27, 28) Ond, bydda’n fodlon i aberthu er mwyn y gwaith pregethu. (Mth 8:20; Mc 10:28-30) Mae’r fideo Moving to Serve Where the Need Is Greater, yn ein hatgoffa bod llawer mwy o fendithion i’w cael yng ngwasanaeth Jehofa na’r aberthau a wnawn ni.

AR ÔL GWYLIO’R FIDEO, ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pa aberthau personol wnaeth aelodau o’r teulu Williams er mwyn gwasanaethu yn Ecwador?

  • Pa ffactorau gwnaethon nhw eu hystyried wrth ddewis lle i wasanaethu?

  • Pa fendithion gawson nhw?

  • Lle cei di fwy o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethu lle mae’r angen yn fwy?

YN YSTOD DY ADDOLIAD TEULUOL NESAF, TRAFODA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Sut gallwn ni ehangu ein gweinidogaeth fel teulu? (km-E 8/11 4-6)

  • Os nad ydyn ni’n gallu gwasanaethu lle mae mwy o angen, ym mha ffyrdd gallwn ni helpu ein cynulleidfa leol? (w16.03 3-5)