Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: A yw’r Beibl oddi wrth Dduw? Neu syniadau dynion yn unig?

Adnod: 2Ti 3:16

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Awake! yn ystyried tri darn o dystiolaeth sy’n dangos bod y Beibl oddi wrth Dduw.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Pa agwedd dylen ni gael tuag at anrheg bywyd?

Adnod: Dat 4:11

Gwirionedd: Gan fod bywyd yn anrheg gan Dduw, dylen ni ei barchu. ’Dyn ni’n effro i anghenion iechyd a diogelwch, a fydden ni byth yn lladd rhywun yn fwriadol. Trysorwn anrheg bywyd.

BETH SY’N GWNEUD TEULU YN UN HAPUS?

Cwestiwn: Sylwch ar y cwestiwn ar flaen y daflen a’r atebion posib’. Beth yw’ch barn chi?

Adnod: Lc 11:28

Cynnig: Mae’r daflen hon yn esbonio beth gall hyn ei olygu i chi a’ch teulu a sut gallwn ni gredu geiriau’r Beibl.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.