Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bydda’n Ostyngedig ac yn Wylaidd fel Iesu

Bydda’n Ostyngedig ac yn Wylaidd fel Iesu

Er mai Iesu oedd y dyn mwyaf a fu erioed, dangosodd ei fod yn ostyngedig ac yn wylaidd drwy ogoneddu Jehofa. (In 7:16-18) Ar y llaw arall, aeth yr angel ddrwg a drodd yn Satan yn Ddiafol, sy’n golygu “Enllibiwr.” (In 8:44) Gwnaeth y Phariseaid efelychu agwedd falch Satan drwy fychanu unrhyw un a ddangosodd ffydd yn y Meseia. (In 7:45-49) Sut gallwn ni efelychu Iesu pan gawn ni freintiau neu gyfrifoldebau yn y gynulleidfa?

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”—AVOID JEALOUSY AND BRAGGING, PART 1, AC YNA ATEBA’R CANLYNOL:

  • Sut dangosodd Alex falchder?

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”—AVOID JEALOUSY AND BRAGGING, PART 2, AC YNA ATEBA’R CANLYNOL:

  • Sut dangosodd Alex ostyngeiddrwydd?

    Sut gwnaeth Alex annog Bill a Carl?

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”—REPUDIATE PRIDE AND INDECENCY, PART 1, AC YNA ATEBA’R CANLYNOL:

  • Sut fethodd y Brawd Harris â dangos gwyleidd-dra?

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”—REPUDIATE PRIDE AND INDECENCY, PART 2, AC YNA ATEBA’R CANLYNOL:

  • Sut lwyddodd y Brawd Harris i ddangos gwyleidd-dra?

    Beth wnaeth esiampl y Brawd Harris ei ddysgu i Faye?