Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

17-23 Medi

IOAN 5-6

17-23 Medi
 • Cân 2 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Dilyna Iesu am y Rhesymau Cywir”: (10 mun.)

  • In 6:9-11—Bwydodd Iesu dyrfa fawr drwy wyrth (“the men sat down there, about 5,000 in number” nodyn astudio ar In 6:10, nwtsty-E)

  • In 6:14, 24—Daeth y bobl i’r casgliad mai Iesu oedd y Meseia ac aethon nhw i chwilio amdano’r diwrnod wedyn (“the Prophet” nodyn astudio ar In 6:14, nwtsty-E)

  • In 6:25-27, 54, 60, 66-69—Baglodd y bobl ar eiriau Iesu am eu bod nhw’n ei ddilyn ef a’i ddisgyblion am y rhesymau anghywir (“food that perishes . . . food that remains for everlasting life” nodyn astudio ar In 6:27, nwtsty-E; “feeds on my flesh and drinks my blood” nodyn astudio ar In 6:54, nwtsty-E; w05-E 9/1 21 ¶13-14)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • In 6:44—Sut mae’r Tad yn denu pobl ato’i hun? (“draws him” nodyn astudio ar In 6:44, nwtsty-E)

  • In 6:64—Ym mha ystyr oedd Iesu yn gwybod “o’r dechrau cyntaf” y byddai Jwdas yn ei fradychu? (“Jesus knew . . . the one who would betray him,” “from the beginning” nodiadau astudio ar In 6:64, nwtsty-E)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) In 6:41-59

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Yr Alwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Dechreua gyda’r sgwrs enghreifftiol. Mae’r person yn codi gwrthwynebiad sy’n gyffredin yn dy diriogaeth.

 • Yr Ail Alwad: (Hyd at 3 mun.) Dechreua gyda’r sgwrs enghreifftiol. Mae’r person yn dweud ei fod yn Gristion.

 • Fideo’r Drydedd Alwad: (5 mun.) Dangosa’r fideo a’i drafod.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 31

 • Sut Gwnaethoch Chi?: (5 mun.) Trafodaeth. Gofynna i’r gynulleidfa sôn am brofiadau o roi tystiolaeth a gawson nhw o ganlyniad i geisio dechrau sgyrsiau.

 • Chafodd Dim ei Wastraffu”: (10 mun.) Trafodaeth. Dangosa’r fideo Eco-Friendly Design Brings Honor to Jehovah—Excerpt.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) jy-E pen. 3

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 141 a Gweddi