Tystiolaethu’n anffurfiol yn Ne Corea

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Medi 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Sgyrsiau enghreifftiol ynglŷn â sut mae Duw yn teimlo am bobl.

TRYSORAU O AIR DUW

Iesu’n Cyflawni ei Wyrth Gyntaf

Mae gwyrth gyntaf Iesu yn helpu ni ddeall ei bersonoliaeth.

TRYSORAU O AIR DUW

Iesu’n Tystiolaethu Wrth Wraig o Samaria

Er mwyn tystiolaethu’n anffurfiol, cychwynnodd Iesu gydag eglureb wedi ei gymryd o fywyd dyddiol y wraig.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Dechrau Sgyrsiau a All Roi Cyfle Inni Dystiolaethu

Sut gallwn ni hogi ein dawn o gychwyn sgyrsiau â dieithriaid?

TRYSORAU O AIR DUW

Dilyna Iesu am y Rhesymau Cywir

Cafodd rhai disgyblion eu baglu gan roi’r gorau i ddilyn Iesu oherwydd bod eu cymhelliad yn un hunanol.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Chafodd Dim ei Wastraffu

Fel Iesu, gallwn ddangos ein bod yn gwerthfawrogi darpariaethau Jehofa drwy beidio â’u gwastraffu.

TRYSORAU O AIR DUW

Gogoneddodd Iesu Ei Dad

Roedd bryd Iesu ar gyflawni’r gwaith a gafodd gan Jehofa.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bydda’n Ostyngedig ac yn Wylaidd fel Iesu

Sut gallwn ni efelychu Iesu pan gawn ni freintiau neu gyfrifoldebau yn y gynulleidfa?