Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Ydy angylion yn bodoli?

Adnod: Sal 103:20

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Watchtower yn trafod beth mae’r Beibl yn ei ddweud am angylion a sut maen nhw’n effeithio ar ein bywydau nawr.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl bod gwyddoniaeth wedi profi’r Beibl yn anghywir?

Adnod: Job 26:7

Gwirionedd: Mae’r hyn mae’r Beibl yn ei ddweud am faterion gwyddonol yn hollol gywir.

GWAHODDIAD I’R CYFARFODYDD (inv)

Cynnig: Hoffwn eich gwahodd i wrando ar anerchiad am y Beibl yn ein Neuadd y Deyrnas, ein haddoldy. Does dim tâl mynediad na chasgliad. [Cynnig y gwahoddiad, tynna sylw at amser a lleoliad y cyfarfod penwythnos, a sôn am thema’r anerchiad cyhoeddus.]

Cwestiwn: Ydych chi wedi bod yn Neuadd y Deyrnas o’r blaen? [Os yw’n briodol, dangos y fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas?]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.