Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | SALM 119

“Rhodia yng Nghyfraith Jehofa”

“Rhodia yng Nghyfraith Jehofa”

Mae rhodio yng nghyfraith Jehofa yn golygu bod yn barod i ymostwng i arweiniad dwyfol. Mae llawer o esiamplau da yn y Beibl o unigolion, fel y salmydd, a ddilynodd cyfraith Jehofa a dibynnu arno Ef.

Mae gofyn inni rodio yng nghyfraith Duw i gael gwir hapusrwydd

119:1-8

Dangosodd Josua fod ganddo bob hyder yng nghyfarwyddyd Jehofa. Roedd yn gwybod bod angen ymddiried yn Jehofa â’i holl galon er mwyn cael llwyddiant a bod yn hapus

Mae Gair Duw yn rhoi’r dewrder inni ymdopi â threialon bywyd

119:33-40

Dangosodd Jeremeia ddewrder a’i fod yn dibynnu ar Jehofa, er gwaethaf amgylchiadau anodd. Cadwodd ei fywyd yn syml a daliodd ati yn ei aseiniad

Mae gwybodaeth gywir o Air Duw yn rhoi’r hyder inni bregethu

119:41-48

Rhannodd Paul neges Duw â phawb, doedd ganddo ddim ofn. Roedd yn gwbl hyderus y byddai Jehofa yn ei helpu i bregethu wrth y Llywodraethwr Ffelix

Ym mha sefyllfaoedd gallaf ddangos mwy o hyder wrth dystiolaethu i eraill?

  • Ysgol

  • Gwaith

  • Teulu

  • Arall